Yönetmelik değişti: Otomatik BES’te cayanlar 3 yıl içinde sisteme geri dönebilecek

BES’e otomatik katılım yönetmeliğindeki değişikliğe göre, cayma hakkını kullananlar, bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defaya mahsus otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilecekler. Çalışanların işverenleri aracılığıyla emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek. Öte yandan çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek. Bu maddeyle otomatik katılımda 18 yaş konusu netleştirilmiş oldu.

506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar da 1.1.2019’dan sonraki ilk maaş döneminde sisteme dahil edilecek.

Ayrıca söz konusu düzenlemeyle otomatik katılımda planların sayısı esnek tutulurken, operasyonel bazı sadeleştirmelere de gidildi.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak. Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.