Otomatik katılımlı BES’te son safha 1 Ocak’ta

1 Ocak 2017 ile birlikte başlayan Otomatik katılımlı BES’te 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle son kademe giriş olacak. 5’in üzerinde ancak 10’dan az olan işyerlerindeki çalışanların da sisteme dahil olması ile birlikte söz konusu sistemde 2 yıllık yol haritası tamamlanmış olacak.

İlk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girmiş, 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler de 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dâhil olmuştu. Ardından özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018’den itibaren sisteme girmiş ve son olarak 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019’dan itibaren sisteme girecek. Bu arada mevzuat gereği 2017 yılında OKS’de cayma hakkını kullanarak sistemden çıkan bütün katılımcı çalışanlar da 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tekrar sisteme girme şansını yakalayacaklar.

Katılımcı sayısı 5 milyonu aştı

Öte yandan sistemin ilk planlanmasında mevcut durumda 14 milyonun üzerinde çalışanın sisteme dâhil olması hedeflenirken, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 12 Aralık 2018 tarihli verilerine göre, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan OKS’deki çalışan sayısı 5 milyon 22 bin 541 kişi toplam fon büyüklüğü ise 4.5 milyar TL
oldu.

Otomatik katılımlı BES, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri amacıyla emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik eden işyeri bazlı bir sistem. Otomatik katılımlı BES’te 45 yaşını doldurmamış, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı’na bağlı mevcut çalışanlar ile yeni işe başlayanlar, çalıştıkları işyerleri aracılığıyla sisteme dahil oluyorlar.