“Otomatik katılım toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bir uygulama”

Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım sonrası işyeri bazlı katılımların yoğunlaşmasıyla birlikte yaygın ve sağlam bir katılımcı tabanı oluştuğuna değinen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, halen otomatik katılımda sayısı 5 milyona yaklaşan çalışanın birikim yaptığını, ayrıca, kademeli geçişin bu ayki son fazında yaklaşık 1,8 milyon yeni çalışanın sisteme dahil olmasını beklendiğini, bu kazanımın hem sektör hem de Anadolu Hayat Emeklilik adına çok kıymetli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Sigorta Dünyası’na bir açıklama yapan, Genel Müdür Erkan, “Emeklilik döneminde gelir kaybı yaşamamak ve mevcut refah düzeylerini sürdürmek isteyen bireylerin erken yaşlarda birikim yapmaya başlamalarının önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bu açıdan da baktığımızda bireysel emeklilik sistemini tabana yaymak adına otomatik katılım, toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bir uygulamadır. Özetle, otomatik katılımın sektöre bir yeni soluk getirdiğini rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

“Yeni yönetmelik pozitif etki yaratacak”

Otomatik katılım uygulamasında karşılaşılan sorunlara ve kat edilen aşamalara değinen Erkan, şunları aktardı: “Öncelikle yönetmelikle ilgili görüşümü belirtmek isterim. Bilindiği gibi otomatik katılımla ilgili kanun 2016 yılının Ağustos ayında yayımlandı ve 2017 yılı başında uygulama faaliyete başladı. 4 ay gibi çok kısa sayılabilecek bir sürede hayata geçen bu uygulama için yürürlüğe giren mevzuatla otomatik katılımın başlamasından bu yana yaşanan müşteri deneyimi ve edinilen tecrübeler, beraberinde elbette yeni sorular ve değişim ihtiyaçları getirdi. Yeni yönetmelikle mevzuatta net anlaşılamayan konulara açıklık getirilmesinin çalışanlar, işverenler ve emeklilik şirketleri açısından pozitif etki yaratacağı görüşündeyim. Ayrıca yönetmelik kapsamında, çalışanlarını sisteme girmesi gereken tarihten erken veya geç dahil eden işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği kabul edilerek çalışanlarını halen sisteme dahil etmemiş olan işverenlerin yönetmelikte yer alan geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde kapsam dahilindeki çalışanlarından kesinti yapmaları durumunda yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu gibi konulara da yer verildi. Bu yeni düzenlemenin, kapsama alınan şirketlerin sisteme dahil olmaktan imtina etmesinin de önüne geçeceği ve sektör üzerinde olumlu etkileri olacağı kanaatindeyim. Bunlara ek olarak, edinilen iki yıllık tecrübe neticesinde emeklilik şirketlerinin artık çok daha sağlam temellere oturtulmuş ve kesintisiz işleyen operasyonel süreçler yürüttüğünü gözlemliyorum.”

Geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında açıklanan Yeni Ekonomi Programı ve 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında bireysel emeklilik ve otomatik katılıma stratejik önem atfedildiğini hatırlatan Genel Müdür Erkan, burada bahsedilen reformların ve planlanan değişikliklerin mevcut durumda iyileştirilmesi gereken mevzuatsal ve yapısal noktalara çözüm getireceğini düşündüğünü açıkladı.

“Gönüllü BES’e negatif etkisi yok”

Oto-katılımın gönüllü BES’e etkilerini değerlendiren Erkan, şunları söyledi: “Bireysel emekliliğin de ana hedef kitlesini oluşturan ücretli çalışanların kesişimine rağmen, otomatik katılımın başladığı 2017 yılbaşında 6,6 milyon olan BES katılımcı sayısı 28 Aralık 2018 itibarıyla 6,9 milyona ulaştı. Bu trendin önümüzdeki dönemde de mevcut seyrini devam ettirmesi bekleniyor. Genç, ev hanımı, çiftçi, esnaf gibi müşteri segmentlerinin daha yoğun katılımıyla BES’teki katılımcı sayısının 2019 yılında 7 milyonu aşarak

büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Otomatik katılımın faaliyete başlamasından evvel aylık yüzde 1,2 seviyesinde olan ayrılma oranı, 2018 yılı itibarıyla yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda otomatik katılımın, gönüllü katılıma dayalı BES’ten çıkış oranları üzerinde ciddi negatif bir etkisi olduğunu söylemek doğru olmaz. Şirket olarak BES’te, katılımcıların toplu para ihtiyacının ve ödeme güçlüğünün yoğunlaştığı dönemlerde emeklilik birikim tutarlarına başvuruların bir miktar arttığını elbette gözlemliyoruz.”

“Hedefimiz pazar paylarımızı muhafaza etmek”

Otomatik katılım ve gönüllü bireysel emeklilik sektöründe 2019 yılının hareketli geçeceğini belirten Genel Müdür Erkan, Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıla ilişkin hedeflerini şöyle açıkladı: “Anadolu Hayat Emeklilik olarak, 28 Aralık tarihli verilere göre 1,1 milyonu BES, 587 bini otomatik katılım kapsamında olmak üzere 1,7 milyon katılımcımız bulunuyor, pazar payımız da sırasıyla yüzde 16, yüzde 12 ve yüzde 14 seviyelerinde. Bu veriler ışığında, yıl sonunda toplam katılımcı sayımızın otomatik katılıma yeniden dahil edilecek çalışanlarla birlikte yaklaşık 2 milyon seviyesine ulaştırmayı ve hem BES hem de otomatik katılım tarafında pazar paylarımızı muhafaza etmeyi hedefliyoruz.