“Oto-katılımda temel çözüm sistemi herkesin sahiplenmesi”

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, otomatik katılım uygulamasıyla sektörün 2017 yılından bu yana, BES’te 15 yılda ulaşılan katılımcı sayısının yarısından fazlasına ulaşmış olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum, sigorta penetrasyon ve bireysel tasarruf oranları görece düşük ülkemiz için hem önemli bir başarı hem de büyük bir fırsattır. Bu tür uygulamalar gelişmiş ülkelerde de ‘Emeklilik Dönemi Tasarruf Açıklarının’ kapatılmasına ciddi katkılar sunuyor. Konunun bireysel, toplumsal ve ekonomik açılardan öneminin ve faydasının anlatılması son derecede önemlidir” dedi.

Oto-katılım uygulamasındaki sorunları ve çözüm yollarını Sigorta Dünyası’na değerlendiren Kuruca, uygulamanın üzerinde en çok konuşulan yönü olan cayma oranı olgusu konusunda bardağın dolu tarafından bakanlardan biri olduğunu söyledi. Kuruca, “Tanımlama olarak bile, ‘katılımcıların şu kadarı cayma hakkını kullandı’ şeklinde değil; ‘katılımcıların şu kadarını kazandık’ şeklinde ifade ediyorum. Ama bu bizi rahatlatmamalı asla. Konunun bireysel, toplumsal ve ekonomik açılardan ne kadar önemli ve faydalı olduğunun altının çizilmeye devam edilmesi çok hayati… 10 ve üzeri çalışanı olan ve Temmuz ayında sisteme girmesi beklenen işverenlerin bir kısmı sisteme giriş yapmadı. Bu ve diğer eksikliklerin hepsinin temel çözümü, otomatik katılımın, çalışanlar ve işverenlerce sahiplenme oranını hızla artırmaktan geçiyor. Bunun yolu da az önce vurguladığım gibi, devletin ve sektörün tüm aktörlerinin, tüm iletişim olanaklarını üst noktada seferber etmesidir. Otomatik katılımda yeni düzenleme çalışmaları söz konusu ve biz de yakından takip ediyoruz, karar alıcı mercilerle iletişim halindeyiz. Bu bir süreçtir ve geliştirmeler, iyileştirmeler, oluşan ihtiyaçlara göre her zaman söz konusu olacaktır. Gelişmelerin sektörümüz ve tüm katılımcılar için olumlu olacağı inancındayız.”

 Gönüllü BES’e etkisi

Oto-katılımın gönüllü BES’e etkisi konusunda da bardağın dolu tarafından bakanlardan olduğunu vurgulayan Fırat Kuruca, Mevcut BES pazarındaki katılımcı sayısının önceki yıla kıyasla benzer seviyelerde kalması ve ekonomik büyümedeki nispi yavaşlamaya rağmen fonların yüzde 15 oranında büyümesi sektörün genel görünümü açısından bize umut vermeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi BES, gönüllü katılım esasına dayanan, katkı payı ödemelerine ara vermenin ve emeklilik öncesi süre şartı olmadan sistemden ayrılmanın mümkün olduğu esnek bir sistemdir. Bireysel emeklilikte zengin fon çeşitliliğiyle katılımcılara, yatırımlarını değerlendirebilmeleri için çok fazla fon seçeneği sunuyoruz. Katılımcılar hem BES hem de Otomatik Katılım için ayrı ayrı devlet katkısından faydalanabiliyorlar. Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, AvivaSA olarak BES müşterilerimize, Otomatik Katılıma dahil olsalar bile mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerine devam etmelerini öneriyoruz. Son analizde gönüllü BES’in ve Otomatik Katılım’ın birbirini tamamlayan sistemler olarak görülmeli” dedi.

Kuruca sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle sektörümüze dair bir iki şey söylemek isterim. Otomatik Katılım önümüzdeki yıl da rekabeti şekillendirecek en önemli unsurlardan birisi olmaya devam edecek. 2019 başı itibarıyla 5 üzeri çalışanı olan 400 binin üzerinde işverenin sisteme dahil olması, işverenlere emeklilik şirketini değiştirme hakkının tanınması gibi pazarı ciddi ölçüde etkileme potansiyeline sahip gelişmeler yaşanacak.”

 Müşteri odaklılık ve dijitalleşme

Fırat Kuruca, AvivaSA açısından geçen yılın değerlendirmesi ve 2019 hedeflerine ilişkin de şunları söyledi: “AvivaSA olarak, işveren ve çalışan ihtiyaçlarını ön planda tutarak geliştirdiğimiz müşteri odaklı dijital çözümler gerek müşteri beklentilerinin karşılanması gerekse bu büyük hacmin en iyi ve etkin şekilde yönetilebilmesi açısından ek kritik unsur. Bizim için sektörümüzün geleceği, ‘müşteri odaklılık’ ve ‘dijitalleşme’ olgularında. Bu konuda AvivaSA olarak geleceğe hazırız. Ayrıca, sektörde ilk kez mobil uygulama üzerinden sunduğumuz otomatik fon danışmanlığı hizmeti AvivaSA FonPro ile bireysel emeklilik müşterilerimizin piyasa koşulları ve hayat evrelerindeki değişimlere bağlı olarak, güncel risk algılarını belirleyip, onlara en uygun fon dağılımı önerilerini sunarak fark yaratmaya bu yıl da devam edeceğiz. Mevcut BES’te, yüzde 19,5 pazar payıyla, 2015 yılında ulaştığımız, fon büyüklüğündeki sektör liderliğimizi, 2019 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Otomatik katılımda ise, 2018 yarıyılı sonu itibarıyla yakaladığımız, kamu hariç özel sektör kapsamındaki, katılımcı sayısı sektör liderliğimizi devam  ettirmek temel hedefimiz.”