Azerbaycan sigortacılığında önemli düzenleme

Kardeş ülke Azerbaycan’da sigorta yasasında cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önemli bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzasıyla yapılan değişiklik ile Azerbaycan’ın Mali Piyasa Denetleme Kurumu’na Azeri sigorta şirketlerine geçici idareciler getirme ya da üst düzey yöneticilerini görevden alma yetkisi verildi.

Yeni düzenleme ile bir şirketin toplam sermayesinin asgari şartların altına düşmesi; bir sigorta şirketinin müşterilere, zorunlu sigorta bürosuna, düzenleyiciye veya diğer taraflara karşı 3 aylık bir süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda sigorta şirketlerine geçici idareciler ya da üst düzey yöneticilerini görevden alma yapılabilecek. Kararname ile bir sigortacının toplam sermayesi yasal şartların% 90’ına düşerse, sigorta şirketinin bir kurtarma planı sunması gerekecek.Toplam sermaye% 90 ile% 80 aralığına düşerse, düzenleyici yönetimin geçici olarak işten çıkarılmasını talep edebilecek ve toplam sermaye düzenleyici gerekliliklerin% 80’inin altındaysa, geçici bir yönetici üç ay ile 1 yıla kadar atanabilecek.