4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi’ne sayılı günler kaldı

4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi’ne sayılı günler kaldı. Her iki senede bir düzenlenen “Ulusal Sigorta ve Aktüerya” Kongresinin dördüncüsü 24-25 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Etkinliğe sektörün tüm liderleri, sigortacılık sektörüne hizmet sağlayan paydaşlar, alanlarında tanınırlığı olan uluslararası ve ulusal uzmanlar katılım sağlayacak.

2013 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü teşvikiyle başlayan bu etkinliğin dördüncüsü, Aktüerler Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü̈ Aktüerya Bilimleri Programı tarafından düzenlenecek.

Kayıt için: http://files.iam.metu.edu.tr/usak4/abstracts2.html