Talanx ve Hannover Re kömür politikalarını değiştiriyor

Almanya merkezli Talanx Group ve Hannover Re, kömür bazlı riskler için reasürans teminatını azaltmak için taahhüt politikalarını sıkılaştırdı.

Hareket, şirkette kömürle çalışan elektrik santrallerine ve kömür madenlerine uzun süre maruz kalmayı azaltma çabalarının bir parçası. Bağımsız riskler için şirketin planlanan yeni kömür yakıtlı enerji santrallerini veya kömür madenlerini reasüre etmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte, kömürün enerji karışımının büyük bir bölümünü oluşturduğu ve alternatif enerji kaynaklarına erişimin yetersiz olduğu ülkelerde istisnalar ortaya çıkacağı ifade edildi. 2038’den itibaren Hannover Re, kömür ve enerji üretim risklerini mülkünde ve kaza portföyünde yeniden canlandırmayı planlıyor. Daha uzun zaman dilimi “fosil yakıtların tükenmesinin ancak orta ila uzun vadede gerçekleşebileceği gerçeğinin karşılığını aldığını” belirtti.

Grup, Paris Anlaşması’nın iklim değişikliği konusundaki hedeflerine verdiği desteği vurguladı ve Avrupa’daki 28 AB ülkesinin 17’sinin fosil yakıtları dağıtmaya karar verdiğini ya da düşündüğünün altını çizdi.

Paris Anlaşmasını desteklemek için, reasürör artık gelirlerinin yüzde 25 veya daha fazlasını kömür bazlı enerji üretiminden elde eden ihraççı menkul kıymetlere yatırım yapmıyor. Ayrıca, bu gelişen sektör için daha fazla risk yazarak yenilenebilir veya alternatif enerjiye daha geniş bir geçişi destekliyor.

Talanx ayrıca “yenilenebilir enerji ve iklim dostu teknolojilere yatırımlarını kademeli olarak genişletmeye devam edeceğini” ifade etti. Grup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 1,3 milyar Euro’dan fazla doğrudan yatırım yaptığını belirtti.