“Sigorta olmazsa milyarlarca liralık büyük yatırımlar da olmaz”

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Sigorta Haftası kapsamında yapılan Sigorta ve Emeklilik Konferansı’nda iklim değişikliği ve yaşlanma olgusu konuları ele alındı.

28 Mayısta Swissotel’de düzenlenen konferansın açış konuşmalarını Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı yaptı.

Konuşmasında Türk sigorta sektörünün durumu ve gündemindeki konularla ilgili bir sunum yapan Çağlar, vatandaşların sigortayı nasıl algıladığına yönelik “Sigorta Tutum ve Davranış Araştırması”nın özet sonuçlarını paylaştı.  Çağlar’ın verdiği bilgiye göre, 14 ilde ve bin 804 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, özel sigortası olan bireylerin yüzde 90’ını sigortalı olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Çağlar konuşmasında ayrıca, sigorta sektörünün ekonomi açısından önemine dikkat çekerek, halihazırda sigortacılığın finans sistemindeki yerinin küçük olmasına rağmen Türkiye GSYH’nin 35 katı teminat verdiğini, büyük yatırımların bu sayede yapıldığını vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken sigorta sektörünün ülke ekonomisi için önemine değinirken Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler de kurulun çalışmaları ve sigorta şirketlerinin mali durumuyla ilgili bilgi verdi. Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı ise sigorta sektörünün gelişimi için yapılması gerekenlere değinerek, sigorta bilincinin arttırılması yolunda toplumu bilgilendirmenin önemine dikkat çekip bu konuda medyaya önemli bir görev düştüğünü belirtti.

İklim Değişikliği ve Doğal Afet Riskleri

Etkinlikte daha sonra İklim Değişikliği ve Doğal Afet Riskleri konulu panele geçildi. Panelin moderatörü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç, yıllardır sigorta sektörünün potansiyelinin konuşulduğunu ancak bir türlü harekete geçirilemediğini, artık potansiyeli kullanmanın formülünü bulunması gerektiğini söyledi.

Panelde AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu, afetler konusunda AFAD olarak yaptıkları hazırlık çalışmaları; Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik ise olası büyük İstanbul depreminde ortaya çıkabilecek can kayıpları ve maddi zararlar konularında bilgi verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Şükrü Ersoy, “İklim Değişikliğinin Etkileri ve Sonuçları” başlıklı sunumunda dünyanın jeolojik yapısı, tarihte iklim değişiklikleri ve bunların nedenleri, günümüzde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğindeki insan etkisini anlattı.

SAİK Başkanı Levent Korkut da “afetlere ne kadar hazırız” başlıklı sunumunda sektör olarak bu konuda yapılması gerekenlere değindi.

Sigorta ve Emeklilik Konferansı “Yaşlanma Olgusu; Yaşlılıkta Bakım ve Tamamlayıcı Emekliliğin Önemi” konulu panelle sona erdi.