Çin sigortacılığa yeni kurallar getiriyor

Çin’in bankacılık ve sigorta düzenleyicisi, sigorta varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimini ve denetimini güçlendirmeyi amaçlayan geçici önlemler aldı.
Devlet yayın organı Xinhua’da yer alan habere göre, kurallar, Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu (CBIRC) tarafından web sitesinde yayınlandı.  Yeni kurallara göre, risk tercihleri ​​ve diğer kısıtlamalar altında, sigorta şirketlerine aktif ve pasiflerle ilgili ilgili stratejileri sürekli olarak formüle etmek, uygulamak, izlemek ve iyileştirmek için yetki verilecek. Ayrıca, CBIRC, varlık-borç yönetimi denetimi için düzenli bir analiz mekanizması kuracak ve doğrulanmış değerlendirme sonuçlarına dayanan çeşitli farklı denetim politikaları ve önlemleri uygulayacak.

Bankacılık ve sigorta düzenleyicisi, bu geçici önlemlerin uygulanmasının, sigorta şirketlerinin aktif pasif yönetimi konusundaki yeteneklerini geliştirmelerine ve pasif uyumsuzluğu durumlarını asgariye indirmelerine yardımcı olacağını duyurdu. İhtiyatlı varlık tahsisinin, sigorta sektörünün yüksek kalitede gelişimini teşvik edeceği belirtildi.

Çin’in sigorta sektörü, özellikle ekonomik büyüme yıllarında sigorta şirketleri tarafından riskli yatırım uygulamaları nedeniyle, yıllardır varlık-sorumluluk uyumsuzluğu ile mücadele etmekte. 2017 yılında, CBIRC, değişken yatırım gelirleri ve istikrarlı borçlanma maliyetleri arasında “büyük çatışmalar” olduğunu ve bu sayede sektörün varlık ve yükümlülüklerini eşleştirmesinin zorlaştırdığını açıklamıştı.