Katılım sigortacılığının uygulama esasları belirlendi

Katılım sigortacılığının uygulama esasları belirlendi

Katılım sigortacılığında mevzuat düzenlemeleri devam ediyor. Son olarak, Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bilgilendirmeyle ilgili konular için Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına İlişkin Genelge 20 Aralıkta yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgeyle katılım sigortacılığı yapan şirketlerin poliçe, bilgilendirme formu ve internet sitelerinde yapması gereken değişikliklere ilişkin esaslar belirlendi. Genelgeye göre, sigorta sözleşmesi ve bilgilendirme formlarının başlıklarında “katılım” ibaresinin bulunması zorunlu olacak.

Şirketler, katılımcıların katılım sigortacılığı ürünü aldığını farkında olmasını sağlamak için sigorta sözleşmesini ve bilgilendirme formunu buna göre düzenlemekle yükümlü tutuluyor. Ayrıca, katılım sigortacılığının tanımı, ilkeleri, farkları, uygulanan model ve mudarebe veya vekalet ücretine ilişkin açıklayıcı bilgiler ile şirketlerin internet sitelerinde bağımsız bir başlık altında yayımlanacak.

Katılım sigortacılığında “teknik personel” unvanı taşıyan kişiler katılım sigortacılığı ürünlerinin satışını yapabilmeleri için SEGEM düzenlenecek eğitime katılmak zorunda.

https://www.tsb.org.tr/images/Documents/Katilim-Sigortaciliginin-uygulanmasina-iliskin_genelge.pdf