Sektör 9 ayda 21 milyar TL tazminat üstlendi

Sektör 9 ayda 21 milyar TL tazminat üstlendi

Sigorta şirketleri 2017’nin ilk dokuz ayında toplam 21 milyar TL tutarında tazminat üstlendi. Sektörün üstlendiği tazminatla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2017 yılının üçüncü çeyrek teknik ve mali sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu dönemde sektörün prim üretiminin önceki yılın aynı dönemine göre hayat dışı dallarda yüzde 10,4, hayat sigortalarında yüzde 49,2, toplamda ise yüzde 14,9’lik bir büyüme kaydettiği belirtildi.

TSB’nin söz konusu açıklaması şöyle: “Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,4 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar TL olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 33,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat dışı prim üretiminin hayat sigortaları prim üretimine göre daha düşük artmasında,  üretimde büyük payı olan trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasının etkisi olmuştur. Hayat branşında yaşanan büyümede ise banka kredi hacmindeki genişleme önemli rol oynamıştır.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 143,8 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 20 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketlerimizin toplam net dönem kârı 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bilanço kârının 1,2 milyar TL’si hayat dışı şirketlerin; 1,5 milyar TL’si de hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârıdır.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6,9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 75,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu yıl başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sisteme giren 7,9 milyon çalışanın 3,5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 1,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.”