TSB Başkanı Can Akın Çağlar:  “Sigortalılar için puanlama projesi üzerinde çalışıyoruz”

 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sigortalılar için puanlama sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çağlar, Milliyet gazetesinden Kadife Şahin’e yaptığı açıklamada, istatistikle çalışan bir sektör olduklarını ve veri kalitesinin artırılmasına yönelik bir projeye de başladıklarını belirterek, “Yine tıpkı kredi notu gibi sigortalı için bir sigorta puanlama projesinin de tasarım aşamasındayız. Tabii güncel konulara yönelik yapılan bu çalışmaların yanı sıra sigortacılığın gelişmesi ve ekonomideki öneminin ve derinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi.

Trafik sigortası dalıyla ilgili en temel sorun olan trafik kazalarının azaltılmasında tüm taraflarla birlikte harekete geçtiklerini bildiren Çağlar, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Şoförler Federasyonu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. Çağlar, “Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılarla işbirliği yaptığımız kurumların görüşleri birliğimizce konsolide edilmiş olup yurt dışında gerçekleştirilmiş başarılı uygulama örneklerini de analiz edip ülkemiz koşullarına uyarlanabilir bir eylem planı oluşturarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’yle paylaştık” dedi.

Çağlar, TSB’nin gündemindeki konuları şöyle özetledi: “Birlik olarak en önemli önceliğimiz sektörümüzün ekonomimizdeki hak ettiği yerini alması, gerçek potansiyelini göstermesi. Düzenleyici otoriteden 2018’de trafik tarifesine en az enflasyon kadar zam yapılmasını, havuz dışı araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilmesini, genel şartlarda maliyet artırıcı düzenlemelerin yapılmamasını, eşdeğer parçanın desteklenmesini ve değer kaybı sorununun çözülmesini talep ettik. Bireysel emeklik tarafında ise işveren katkısının cüzi ve tedrici olarak sağlanmaya başlanmasını, bin TL başlangıç devlet katkısının nemalandırılmasını, portföy yönetiminde yüzde 40 kuralının kaldırılmasını ve 18 yaş altındaki küçüklerin de sisteme katılmasını talep ettik.”

 

Tavan primin etkisi 2,3 milyar TL zarar

Zorunlu trafik sigortasındaki son 11 yıllık zararın şirketlerin mali bünyelerini tehdit eder bir konuma geldiğini vurgulayan Çağlar, tavan prim uygulamasıyla belirlenen primlerle tüm araç grupları ve tüm basamaklarda ortalama primin yüzde 25 düştüğünü bildiren Çağlar, bunun sektöre dönemsel etkisinin yaklaşık 2,3 milyar TL’lik zarar olduğunu söyledi. Çağlar, “Bunun sürdürülebilir olmadığı çok net belli olduğu için bu sıkıntıları Hazine Müsteşarlığımıza ilettik. Başbakan Yardımcımıza da bu sıkıntıları arz ettik. Trafik branşında kârlılık hedeflemiyoruz. Şirketlerimizin özkaynaklarını eritmeyecek ve en azından trafik kazaları ve yargı tarafında attığımız yapısal adımların etkisini görene kadar şirketlerimizin bilançolarını koruyacak iyileştirmeler bekledik. Bir rahatlama sağlandı ve yeni açılımlar da gelecek. Aylık prim artışı yüzde 1,5’e geldi, tavan tarifeye yüzde 5’lik bir zam yapıldı. Bir yüzde 5’lik zam daha konuşuluyor. SGK’ya prim devrinde indirim olacak. Geçiş döneminde daha az özkaynak erozyonu yaratacak bir noktaya geldik” dedi.