TSB Başkanı Can Akın Çağlar:  “Trafik sigortasında 100 liralık prime karşılık 134 lira ödüyoruz”

Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği, sektörün 2017 yılına ilişkin sonuçlarının ve gelecek dönem beklentilerinin değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar sigortanın işlevlerine dikkat çekerek, “Bugününü koruyamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz” dedi.

Çağlar, sektörün 2017 sonu itibarıyla prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 46,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade ederek, sektörün ekonomiye 119 milyar TL fon sağladığını ve 8,2 milyon konuta, 17,5 milyon araca, 1,5 milyon işletmeye teminat verdiğini ayrıca 2,7 milyon kişiye de sağlık teminatı sağladığını vurguladı. Sektörün tazminat ödemelerine de değinen Çağlar, geçen yıl sektörün toplam 28,4 milyar TL tazminat ödediğini belirterek bunun günde, 112 milyon TL ödemeye tekabül ettiğini ifade etti.

Sözlerine sektör gündemindeki zorunlu trafik sigortasıyla ilgili son gelişmeleri aktararak devam eden Çağlar, 2017 yılında prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldığını, poliçe sayısının ise yüzde 6 artışla 17,5 milyona çıktığını söyledi. 2017 yılında trafik branşında sektörün elde ettiği her 100 TL için 118,4 TL hasar, 10 TL acente komisyonu ve 6 TL iletme gideri olmak üzere toplamda yaklaşık 134,4 TL ödediklerini belirtti.

Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılımdaki güncel verilere de değinen Başkan Çağlar, 14 yılda BES’te 6,9 milyon kişiye, OKS’de ise 1 yılda 3,4 milyon kişiye ulaşıldığını paylaşarak, 2017 yılında OKS dahil BES’te katılımcı sayısının 10,3 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dahil 79,6 milyar TL ulaştığını ifade etti. Fon getirilerine de değinen Çağlar, Bireysel Emeklik sisteminin on yılda enflasyonun ortalamada 2 puan üzerinde ve 2017 yılında ise 3,2 puan üzerinde getiri sağladığını belirtti.

Otomatik katılım sistemiyle ilgili olarak TSB tarafından yaptırılan  araştırmanın ayrıntılarını da paylaşan Başkan Çağlar, araştırma sonuçlarının devlet katkısının sistemin en çok bilinen özelliği olduğunu ortaya koyduğunu ve sistemden çıkanların yaklaşık yarısının geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerin etkisiyle sisteme olan güvensizliği gerekçe olarak gösterdiklerini vurgulayarak bu itibarla hükümetin bireysel emeklik sistemini kurgularken katılımcıların kendi hesaplarını şeffaf bir şekilde görüp, yönetebilecekleri şekilde kurguladığını bu nedenle de oldukça güvenli olduğunu, devletin gözetimi ve denetimi  altında bulunduğunu ifade etti.

Sektördeki yeni alanlara da değinen Başkan Can Akın Çağlar, katılım sigortacılığının mevzuat altyapısının oluşmasıyla birlikte gelişeceğini, bu kapsamda sunulan ürünlerin çeşitleneceğini böylelikle toplumda sigorta kapsayıcılığının artacağını belirtti. Kefalet ve alacak sigortalarının da gündemlerinde olduğunu belirten Çağlar, kefalet sigortasıyla bankaların teminat mektubuyla icra ettikleri işlevin sigorta sektörüne de tanınmış olduğunu böylelikle finansal erişimin şirketler nezdinde daha da kolaylaşacağını, alacak sigortasının ise özellikle KOBİ’ler için finansal koruma sağlamak adına büyük fırsat olduğunu ifade etti. Devletin sağlık sektöründeki yükünü azaltmada önemli bir fonksiyon icra etmesini bekledikleri tamamlayıcı sağlık sigortasının hızlı bir büyüme kaydettiğinin altının çizen Çağlar, son dört yılda tamamlayıcı sağlık poliçesine sahip kişi sayısının 64 binden 676 bin kişiye ulaştığını ifade ederek tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık poliçesine ulaşamayan kişiler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

TSB Başkanı Çağlar sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının insanımız ve ülkemiz adına önemini vurgulayarak basın toplantısını sonlandırdı.