Dünyada sigorta primi üretimi 5 trilyon dolara yaklaştı

Dünyada 2017 yılında sigorta primleri, reel olarak yüzde 1,5 artarak 4 trilyon 891 milyar dolara ulaştı. Prim üretimi hayat dışında yüzde 2,8, hayatta yüzde 0,5 oranında arttı. Geçen yıl hayat sektöründe 2 trilyon 657 milyar, hayat dışında ise 2 trilyon 234 milyar dolarlık prim üretildi.

Swiss Re’nin yayını Sigma’nın çalışmasına göre, prim üretimindeki büyüme hızı 2017’de 2016 yılına göre hem hayatta hem de hayat dışında yavaşladı. Önceki yılın yüzde 2,2’lik büyüme oranına göre yavaşlamanın temel nedeni ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş piyasalardaki hayat primi üretimindeki düşüş oldu.

Hayatta büyüme yavaşladı

Dünyada hayat sigortasındaki büyüme hızı önceki yıla göre yavaşladı. Gelişmiş ülkelerde hayat primleri yüzde 2,7 oranında azalırken, gelişmekte olan ülkelerde özellikle Çin’deki hızlı büyümenin (yüzde 21) etkisiyle yüzde 14 arttı.

Küresel hayat dışı sigorta primleri geçen yıl reel olarak yüzde 2,8 arttı. Büyüme son iki yıla göre yavaşladı ancak yine de son 10 yıllık büyüme oranının (yüzde 2,1) üstünde kaldı. Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hızı önceki yıla göre yüzde 9,8’den yüzde 6,1’e düştü. Gelişmekte olan piyasalarda hayat dışı sektöründeki büyümenin motoru yine Çin oldu. Gelişmiş piyasalarda ise büyüme hızında önceki yıla göre (yüzde 1,7) ufak bir artış (yüzde 1,9) kaydedildi.

Kişi başına sigorta primi 650 dolar

Geçen yıl dünyada kişi başına toplam sigorta primi üretimi 650 dolar oldu. Bunun 353 doları hayat, 297 doları hayat dışı primlerinden oluşuyor.

Geçen yıl dünyada sigorta primlerinin gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 6,3 oldu. Tayvan yüzde 21’lik sigorta katılımı oranıyla (sigorta penetrasyonu) listede bu yıl ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin dünya sigortacılığındaki yeri

Sigma’nın listesinde Türkiye 2017’de 12 milyar 54 milyon dolarlık toplam prim üretimiyle dünyada 39’ncu sırada yer alıyor. Türkiye önceki yıl bu sıralamada 36’ncı sırada yer alıyordu.

Türkiye, hayat sigortalarında 1 milyar 855 milyon dolarlık üretimle 45’nci, hayat dışında 10 milyar 200 milyon dolarlık primle 25’nci sırada geliyor. Ülkemiz hayat sigortalarında önceki yıla göre iki basamak yükselirken hayat dışında üç basamak geriledi.

Türkiye toplam 149 dolarlık primle dünyada kişi başına prim üretimi sıralamasında 63’ncü sırada yer alıyor. Bunun 23 doları hayat, 126 doları hayat dışı primlerinden kaynaklanıyor. Türkiye kişi başına prim üretiminde önceki yıla göre üç sıra geriledi.

Sigorta primlerinin gayrı safi yurt içi hasılaya oranında Türkiye yüzde 1,42’yle dünyada 72’nci sırada yer alıyor. Türkiye önceki yıl 73’ncü sıradaydı.

Gelişmekte olan sigorta piyasaları büyümesini sürdürüyor

Gelişmekte olan piyasalarda hayat ve hayat dışı primler, 2017 yılında sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 6,1 oranında arttı. Hayat dışı sektörde hızının yavaşlamasına rağmen büyüme sürüyor. Gelişmekte olan piyasalardaki büyüme hızının düşüşü Çin’deki yavaşlamadan kaynaklanıyor. Yavaşlamaya rağmen Çin sigorta sektörü geçen yıl yüzde 16 büyüdü. Çin’de hayat sigortaları on yıllık ortalamada yüzde 14 büyüdü. Böylece Çin hayat sigortası sektörü ABD’den sonra dünyadaki ikinci en büyük piyasa haline geldi.

Gelişmiş piyasaların hayat sektörü toparlanamadı

Gelişmiş piyasalardaki hayat dışı prim üretimi 2017’de yüzde 1,9 arttı. Bu piyasalarda hayat primlerindeki yüzde 2,7’lik düşüş küresel büyümenin yavaşlamasının temel nedeni oldu. Kuzey Amerika’daki hayat piyasası yüzde 3,5, gelişmiş Asya ülkelerinin hayat piyasaları ise yüzde 2,1 oranında küçüldü. Gelişmiş piyasalardaki hayat sektörü 2008 mali krizinden bu yana toparlanamadı.

Katastrofik hasarlar iki katına çıktı

Geçen yıl katastrofik olayların sayısı 2016 yılına göre daha az olsa da bu olaylardan kaynaklanan toplam ekonomik kayıp yaklaşık iki katına çıktı. 2016 yılında katastrofik olaylardan 180 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana gelirken 2017 yılında bu rakam 337 milyar dolara yükseldi. Bunun 138 milyar dolarlık bölümünün sigortalı hasar olduğu tahmin ediliyor. Doğal ve insan kaynaklı felaketlerden en büyük zararı 244 milyar dolarlık zararla Kuzey Amerika gördü. Geçen yaz ABD’de meydana gelen Harvey, Irma ve Maria kasırgaları 193 milyar dolarlık zarara yol açtı; bunun 92 milyar dolarlık bölümü sigortalı hasar olarak kayıtlara geçti.