Otomatik katılımda kalma süresi uzadıkça ayrılmalar azalıyor

Emeklilik Gözetim Merkezi, “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde, sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımı ile bir panel düzenledi. Panele, Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli konuşmacı olarak katıldı. Panele Çerkezköy OSB’deki şirketlerin yöneticileri, çalışanları ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ve Otomatik Katılımın bütün yönleriyle ele alındığı panelde konuşan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, iş ortakları olarak gördükleri sanayicilerle bir araya gelmelerine vesile olan bu organizasyonların çok kıymetli olduğunu söyledi. Yeni Ekonomik Programın en önemli ayağının “tasarruf” olduğuna vurgu yapan Göçer, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın bu anlamda çok önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

15 milyona ve 600 bin firmaya dokunan bir sistem

1 Ocak 2017 yılında hayata geçen Otomatik Katılımın gelişimi hakkında da bilgi veren Göçer, konuşmasına şöyle devam etti: “Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 yılında başladı. Şu ana kadar 12 milyon çalışanı ve 200 bine yakın firmayı kapsadı. 12 milyon çalışanın 5.5 milyonu sistemde kalarak para biriktiriyor. Yaklaşık iki milyon kişinin daha sisteme girmesini bekliyoruz. 1 Ocak 2019 itibarıyla 5 ile 9 çalışanı olan 400 bin kadar firma daha sisteme katılacak. Yaklaşık olarak 15 milyon çalışanı ve 600 bin firmayı ilgilendirmektedir otomatik katılım. Bu nedenle bireysel emekliliği Türkiye’deki en etkin tasarruf sistemi olarak görebiliriz.”

Çalışanların otomatik katılım sistemi içinde kalmaları noktasında işverenin desteğinin son derece önemli olduğunu söyleyen Göçer, “İşverenle ortak çalışmak son derece önemli. İşverenin çalışanına sistemde kalmaları noktasındaki yönlendirmesinin bağlayıcılığı çok daha fazla.” diye konuştu. Göçer, sisteme dahil olmayan işverenler için cezai yaptırımların söz konusu olduğunu da hatırlattı.

Otomatik Katılımda kalma süresinin 3 yıla çıkarılmasına yönelik tartışmalara da değinen Göçer, sistemde kalma süresinin uzamasının olumlu olacağını ifade ederek:
“Katılımcılar devam ettikçe sistemi öğreniyor, fonları öğreniyor. Sistemin faydalarını daha iyi anlıyor. İçerde kalan katılımcı sistemi öğrendikçe daha kalıcı oluyor. Yüzde 25 devlet katkısı ile olsun, stopaj avantajlarıyla olsun, 1000 TL devlet katkısı olsun, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar teşvikle desteklenen bir sistem daha yok.” diyen Göçer, dünyada işveren katkısını içeren modellerin de bulunduğunu ve bunun sistemde kalıcılığı arttırdığını söyledi. Göçer, Otomatik Katılımın getirisinin az olduğuna yönelik eleştirilere ise şöyle cevap verdi:

“BES getirisi diye bir şey yok. BES’in içindeki fonların getirisi var. Fonların doğru seçilmesi getiriyi direkt etkiliyor. Getirisi yüksek fonlara yönlendirilirse getirisi yüksek olur. Dolayısıyla çalışanın emeklilik fonlarının yatırım yaptığı araçların getirilerine bakılmalı.”

Otomatik Katılım tasarruf için kritik

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ise panelde yaptığı konuşmada toplam üretim hacimlerinin ise ciro bazında 20 milyar dolar olduğunu 3.5 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve 72 bin insana istihdam sağlayan bölgelerinin Türkiye’nin ilk üç büyük OSB’si arasında bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan geçtiğini, bu nedenle sıkı para politikası ile tasarrufun son derece önemli olduğunu ifade eden Sözdinler, Otomatik Katılımın tasarruf için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Sözdinler, konuşmasına şöyle devam etti: “Otomatik katılıma dahil olmaları noktasında OSB içindeki bütün firmalarla işbirliği halinde çalıştık. Otomatik Katılımda kalma süresinin uzatılması konuşuluyor. Bireysel emeklilik sisteminin getirilerinin iyileştirilerek özendirici hale getirmek önemli.”

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli; üyelerinin çoğunluğunun KOBİ’lerden oluştuğunu belirterek, Bireysel Emeklilik Sisteminin Türkiye ekonomisi için can suyu anlamına geldiğini söyledi. Danyeli,“Bizler KOBİ’lerimize sistemi anlattık, anlatmaya devam ediyoruz ama cayma süresi iki ay değil de iki yıl olsaydı, çalışanlar hem sistemi daha iyi anlarlardı hem de birikimlerinin nereden nereye geldiğini görürlerdi. Yüzde 60 cayma oranı bize bazı şeyleri tam anlatamadığımızı, görünür kılamadığımızı gösterdi.” dedi.