İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin bilimi sanıldığından eski

İstanbul Teknik Üniversite Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes, insan kaynaklı iklim değişikliğine ait göstergelerin yeni bir keşif olmadığını,  karbondioksitin ve sera gazlarının etkilerinin 19. yüzyılın sonlarından bu yana bilindiğini söyledi.

 Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) iki ayda bir gerçekleştirdiği İklim Kafe Konuşmaları’nın beşincisine, İstanbul Teknik Üniversite Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes konuşmacı olarak katıldı. “İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış” başlıklı toplantıda insan kökenli iklim değişikliği hakkındaki bilimsel çalışmaların tarihi gelişimi özetlendi ve iklim bilimi çalışmaları ile bilişim teknolojisindeki gelişmelerin sinerjisi tartışıldı

Prof. Dr. Dalfes, “Birçok kişi Yeryüzü atmosferindeki karbon dioksit artışının iklim üzerindeki etkilerinin nispeten yeni bir keşfi olduğunu düşünür. Halbuki, karbondioksitin ve diğer sera gazlarının etkileri 19. Yüzyıl’ın sonlarından itibaren bilinmektedir. Benzer şekilde, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbon dioksitin atmosferdeki birikimi ve okyanusların rolü ile bunların sonuçları yaklaşık 50 yıldan beri çok daha detaylı bilinmektedir” dedi.

İklim Değişikliğinde Gelecek Projeksiyonu: Belirsizlikler üzerine karar alma

Prof. Dr. Dalfes, iklim biliminin geleceğine dair öngörüsünü şöyle aktardı:

“Daha yüksek mekânsal çözünürlük, daha gerçekçi yüzey süreçleri (vejetasyon, karbon döngüsü gibi), belirsizliklere hâkim olmak için tekrarlanan simülasyonlar, giderek büyüyen veri setleri ve daha güçlü bilgisayarlar sayesinde iklim değişikliğinin geleceğini daha belirgin şekilde öngörebiliyoruz.”

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes hakkında:

Yaklaşık 38 yıldır iklim, paleoiklim ve iklim değişikliği alanında çalışan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra tez çalışmalarını, Boulder, ABD’deki Ulusal Atmosfer Araştırma Merkezi’nde (NCAR) gerçekleştirerek, Rice Üniversitesi Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. İzleyen yıllarda Fransa’da Dinamik Meteoroloji Laboratuarı’nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde araştırıcı olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doçent olarak bulundu ve iklimbilimin yanısıra ekoloji alanında dersler vermeye başladı. İTÜ’de uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgi birimlerde yöneticilik yaptı. Şu anda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde, ağırlıklı olarak, bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapmakta, dersler vermektedir.

İklim Kafe Konuşmaları hakkında:

İklim Kafe Konuşmaları, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 2017-2018 öğretim yılında organize edilmeye başlandı. Bugüne kadar yapılan 5 buluşma boyunca 200 kişiyi ağırlayan etkinlik 2018-2019 öğretim yılı için de 5 buluşma hedefiyle başladı.

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenler, iki ayda bir bu alandaki çalışmalarını özel bir konu çerçevesinde masaya yatırıyor. İklim Kafe Konuşmaları’nda iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya geliniyor.