Birlik’ten Hazine ve Maliye Bakanlığına OKS önerisi: 5-9 çalışanı olan işletmeleri kapsayan son faz 2020’ye ertelensin 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilmesi için sistemde revizyona gidileceğini işaret ettikten sonra, Türkiye Sigorta Birliği Bakanlıkla önerilerini paylaştı.  

Birlik, otomatik katılımda iletişim sürecinin daha iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının Yeni Ekonomik Planı doğrultusunda yapılması beklenen düzenlemelerin 1 Nisan 2019’dan önce yürürlüğe girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. 10-49 çalışanı olan firmaların yüzde 40’ının sisteme girmediğini açıklayan Birlik, 1 Ocak 2019’da sisteme girecek 5-9 çalışana sahip 400 bin işyerindeki 2 milyon çalışanın sisteme giriş tarihinin bir yıl ertelenmesini istedi.   

Ayrıca OKS’deki kritik başarı faktörünün işveren katkısı olduğunun altı çizilerek, dünyadaki uygulamalara bağlı olarak, işveren katkısının işverene yük getirmeyecek şekilde sisteme ilave edilmesi gerektiği söylendi.  

Hazine’nin, çalışanların en üz üç yıl sistemde zorunlu olarak kalmasına yönelik düzenleme planı ilgili de değerlendirmelerde bulunan Birlik, üç yıl sonunda yüksek sayıda ayrılma yaşanması halinde büyük fon kayıpları olacağına işaret etti. Birlik açıklamasında, sağlanacak ek avantajlarla sürenin uzatılabileceği belirtildi.  

Açıklamada, cayma süresi sonunda taahhüt edilen 1000 liralık devlet katkısı avantajının devam edip etmeyeceğinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı. BES şirketlerin katılımcılara yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri ve büyük adetlerde işletilecek sistemde maliyetleri kontrol altında tutabilmeleri açısından, en büyük gider kalemlerinden olan Takasbank ücretlerinin aşağı çekilmesi gerektiği aktarıldı.  

24 Eylül itibarıyla sisteme girmesi gereken işverenlerin yüzde 36’sının ve bu işverenlere bağlı yaklaşık üç milyon çalışanın sisteme girmediği belirtilirken, işverenlerin, çalışanlarının sisteme dahil etme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için tedbirlerin acilen alınması gerektiği söylendi. Birlik ayrıca yeni uygulama yürürlüğe girecekse, şirketlere yeterli zaman tanınması için 1 Nisan 2019’dan önce uygulamanın yürürlüğe konmamasını istedi.