Çin sigortacılığı “altın çağa” giriyor

China Zenith Insurance başkanı ve CEO’su Jianzhong Pan, büyük nüfusu ve GSYİH’sı olan Çin’de sigorta endüstrisinin gelecek beş ila 10 yıl altın bir çağını yaşayacağı öngörüsünde bulundu.
Ülkenin yayın organlarından SIRC Today’e açıklamalarda bulunan Pan, “Sigorta sektörünün istikrarlı, hızlı ve kârlı büyümenin ivmesini sürdüreceğine ve reasürans piyasasına daha fazla işbirliği ve fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

2017 yılında, ülkenin toplam brüt prim üretimi % 18,16 artışla 538 milyar $ oldu. Çin pazarında 100’ün üzerinde offshore reasürör faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında Lloyd’un sendikaları, profesyonel reasürörler ve yabancı sigorta şirketleri bulunuyor.

Beş adet yerel onshore reasürörü var. Bunlar China P&C Re, China life Re, Taiping Re, PICC Re and Qianhai Re. Beş tane de yabancı reasürör ülkede bunlar ise Munich Re, Swiss Re, SCOR, Hannover Re ve Gen Re.
Pan, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılması sonrasında sigorta sektörünün hızla geliştiğini kaydetti. 2013’ten 2017’ye kadar piyasa, dünyada altıncı sıradan üçüncü sıraya tırmanırken, luslararası sigorta pazarına katkı oranı ise yüzde 26’ya çıktı. Pan, “Sigorta sektörünün hızlı gelişimi ulusal GSYİH’nin büyümesi, sosyal refahın artması, nüfusun yapı değişikliği, hükümetin sigorta sektörüne olan yoğun ilgisi, tarım için poliçe temelli sigortanın genişletilmesi ve sigorta ürünlerinin artması buna etken oldu.” diye konuştu.