TSB ve SAİK omuz omuza hareket edecek

14 Kasım’da bir araya gelen TSB (Türkiye Sigorta Birliği) ve  SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi), mesleki ve acente sorunlarının çözümü adına birlikte hareket edilmesine ve işbirliğinin arttırılmasına karar verdi. Acentelerin Sesi’nden duyurulan toplantı sonuçlarını aşağıda paylaşıyoruz:

-SAİK ve TSB Yöneticileri mesleki ve Acente sorunlarının çözümü adına birlikte hareket edilmesine, işbirliğinin arttırılmasına karar vermişlerdir. Bu bağlamda sorunların çözümleri ve diğer olumlu gelişmeler için SAİK ve TSB Yöneticiler Hazine ve Kamu yöneticilerine ortak görüş ve karar ileterek birlikte hareket edeceklerdir. TSB Başkanı Sayın Akın Can Çağlar, SAİK yöneticileri tarafından gösterilen bu yaklaşımı çok olumlu bulduğunu, kol kola, omuz omuza çözümler için hareket etmenin mesleki sorunların çözümleri adına çok doğru bulduğunu ve olacağını memnuniyetle belirtmiştir.

– Değer kaybı konusu ile ilgili avukatlık firmalarının, bazı kaza çözüm merkezlerinin, sektör paydaşlarının kişisel verileri elde ederek bu verileri kullanmasının özellikle yeni çıkan KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) kapsamında verileri kullanan taraflara hukuki yaptırımlar ve cezalar getirebileceği konusu önemle değerlendirilmiş ve ortaklaşa önleyici çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
– Trafik sigortalarındaki havuz sistemi de dahil tüm poliçelerde  acente komisyonlarının yükseltilmesi konusunda ortak hareket edilmesine yönelik çalışmalar yapılması için fikir birliğine varılmıştır.
– Kurlardaki artış ve Trafik sigortalarındaki serbest tarifenin kaldırılması sonucu trafik sigorta primlerinin düşmesi, bununla bağlantılı olarak Acente komisyonlarının da düşürülmesine bağlı olarak; ayakta durmakta zorlanan sigorta acentelerinin trafik sigortalarında havuz sisteminde en az %10 , havuz dışı trafik sigortalarında ise %13 asgari taban komisyon almasının sağlanması için gerekli  düzenlenmelerin yapılması ve Acentelerin bu branşta ki kayıplarının giderilmesinin sağlanması. Bakanlık tarafından Havuz modelinin başarıyla uygulanması durumunda 2018’de diğer araç gruplarında serbest tarifeye dönülebileceği ifade edilmişti. Gelinen bu süreçte başarı sağlandığı görülen bu sistemden ötürü, daha önceki çekincelerle düşürülen acente komisyonlarının tekrar yükseltilmesi gerekmektedir.
-Bilgilendirme Yönetmeliğindeki Acente sorumlulukların belirli bir süre ile sınırlandırılması konusu. Acentenin sorumluluğunun çerçevesinin belirlenmesi ve süre ile ilgili poliçe başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak şekilde 3 ile 6 ay arasında  belirgin bir süre ile sınır konulması gerekmektedir. Sigorta aracılarının arşivleme, operasyon ve diğer yüklerini önlemek ve en önemlisi sorumluluğunun taşınamayacak derecede yüksek olması açısından, bilgilendirme yönetmeliğinde düzenleme ile sigorta aracılarının bilgilendirme sorumluluğunun sınırlandırılması önem arz ettiğinden çözüm adına ortak çalışmaların yapılmasının sağlanması..
-İptal edilen Trafik sigorta komisyonları konusu. Son bir kaç yıldan bu yana meslektaşlarımızın en önemli sıkıntılarından biri olan konu ile ilgili olarak, SAİK Yönetimi olarak iptal süresine bakılmaksızın, yapılacak düzenleme ile iptal sonrası komisyon iadesinin kaldırılması, iade yapılmaması temel görüş olup, bunun sağlanması için gerekli tüm çalışmalar yapılmasının sağlanması…
-Sayıları günden güne artan ve yanlış uygulamalar ile bizlere rakip olmaya çalışan Faturamatik noktaları  konusunun ivedilikle bizler lehine çalışmalar ile engellenmesinin sağlanması..
– SAİK ve TSB Ortak çalışma ve işbirliği ile Acentelerin önemi ve sigorta bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmaların birlikte yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
-SBM Üzerinden oluşturulacak bir sistemle, Acentelerin tüm şirketlerden trafik sigorta poliçelerini hazırlayabilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Önümüzdeki görüşmelerde bu konu üzerinde yeni çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
Yeni İcra Komitesini; Acentelerin sorunlarının çözümleri adına göreve başladığından bu yana Komiteyi salt şikayet makamı olmaktan çıkarıp, çözüm makamı olması konusunda gereken ve özlediğimiz adımları atarak, gösterdikleri çabalar için kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bilgilerinize sunuyoruz…
Saygılarımızla
ACENTELERİN SESİ EKİBİ