“UFRS 17’deki erteleme Türk sigorta sektörü için fırsat”

Sigorta sektörünün finans, muhasebe ve aktüerya yöneticilerinin bir araya geldiği “SAS – Sigorta Sektörü Vizyon Buluşması – UFRS 17’ye Hazır mısınız” başlıklı toplantının ikinci bölümünde “Sigorta Sektöründe Risk ve Finans Yönetimi Dönüşümü: UFRS 17” başlıklı panel düzenlendi. SAS Sigortacılık Danışmanı Ayşegül Arışan’ın moderatörlüğündeki panelde, KPMG Direktörü Aslıhan Duymaz ve PwC Direktörü Elçin Toygar; UFRS 17 (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17) dönüşümünde atılması gereken adımları, UFRS 17’nin muhasebe politikaları açısından getirdiği yenilikleri, ihtiyaçları, çözümleri ve süreçleri değerlendirdiler. Ayrıca, analitik çözümlere duyulan ihtiyacın önemine vurgu yaptılar.

Zararına sözleşme kavramı

Tüm UFRS’ler içinde en köklü değişiklikleri UFRS 17’nin getirdiğini söyleyen Elçin Toygar, UFRS 17’yle birlikte şirketlerin iş yapış tarzlarını değiştirmeleri gerektiğini belirtti. Yeni standardın sözleşmenin nasıl muhasebeleşeceğini düzenlediğini ifade eden Toygar, “Sistem zararına sözleşme kavramını getiriyor. Bu standartlardan sonra zararlı sözleşme kârlı sözleşmeyle karşılanamayacak. Ayrıca data anlamında da yenilikler geliyor. İskonto da netlik kazanıyor ve bütün parametreler güncel oluyor. UFRS 17’den sonra reasürans da tamamen ayrı muhasebeleşecek” dedi.

Beklentinin Türkiye’de de bu sisteme geçilmesi yönünde olduğunu belirten Toygar, vergi bakımından Maliye Bakanlığına bu konunun neler getirdiğinin anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Toygar, “UFRS 17 gider yazmaya dayalı bir standart, yani bizim vergi anlayışımıza göre zıt bir özellik gösteriyor. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye Sigorta Birliği nezdinde de konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

“Erteleme hepimiz için fırsat”

UFRS 17’nin 2021’den 2022’ye ertelenmesini de değerlendiren Toygar bu konuda şunları söyledi: “Hazırlıklara başlamayanlar biraz geç kaldı denebilir ama bu erteleme hepimiz için bir fırsat olarak düşünülmeli. Avrupa’nın Solvency 2’ye geçişten ötürü tecrübesi var, ancak biz öyle bir süreçten geçmedik. Bu yüzden rehaveti atıp iyi planlama yapılması lazım. Projeye hazırlanmak iki yıl sürecektir ve hazırlıkların 2022’den daha önce bitirilip test aşamalarından geçilmesi lazım. Bir başka önemli konu da şirket sahiplerinin ve yönetim kurullarının UFRS 17’den mutlaka detaylı bir şekilde haberdar edilmesi. Sermaye yeterliliğiyle ilgili ciddi düzenleme gerekecek. Artık finansal tablolarda prim görmeyeceğiz. Prim gelir olarak yazılmayacak.”

“Veri analitiği büyük ihtiyaç”

Aslıhan Duymaz ise UFRS 17 geçiş sürecinde küçük/büyük, yerli/yabancı ayrımının çok da geçerli olmayabileceğini söyleyerek, “Organizasyon ve yeni iş süreçleri UFRS açısından önemli. Biz önce rakamları görmek istiyoruz ama kâr/zararı değil, kâr/zararın zamanlamasını değiştiren bir standarttan bahsediyoruz. Bunu hesaplarken iş birimlerinin birbirlerini iyi anlamaları ve personelin birbiriyle iletişimi çok önemli. Departmanların analitik yeteneği güçlü kişilerden oluşması gerekiyor. Veri analitiği büyük ihtiyaç. Analitiği çok iyi bilen gençleri sigortada veri uzmanı haline getirmek gerekiyor” dedi.

Duymaz, sektörün müşteri tarafında otomasyon ve robotik uygulamaları iyi kullandığını, UFRS 17 ile finansal raporlama ve risk alanında da geleceğin teknolojilerini uygulamak gerektiğini söyledi. Ertelemenin en büyük sebeplerinden birinin sistemsel anlamda dönüşüm ihtiyacı olduğunu ifade eden Duymaz, insan kaynağının da önemine vurgu yaptı ve bu kaynağa yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

UFRS 17 nedir?

Sigorta şirketlerinin aktüerya, risk ve muhasebe departmanları arasındaki iş akışının eksiksiz bir şekilde gözden geçirilmesini gerekli kılan ve muhasebe standartlarını yeniden tanımlayacak olan UFRS 17’nin temel amacı, mali tabloların kurumlardaki karşılaştırılabilirliğini geliştirerek sektördeki şeffaflığı artırmak. Her bir kurumun sigorta hizmetleri ve müşteri primleri yatırımı yoluyla nasıl kazanç sağladığını veya zarar ettiğini gösterecek olan Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17 (UFRS 17), uluslararası adıyla IFRS 17, sigorta sektöründeki mevcut muhasebe standartlarında iyileştirme sağlayacak bir dönüşüm başlatacak. UFRS 17’nin getirdiği yeni kurallar, bir sigorta şirketinin finansal raporlamasında, diğer endüstrilerle karşılaştırılabilirlikte daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bir muhasebe diline geçmeyi sağlayan bu sistem ile karlılık hakkında daha sağlıklı bilgi sahibi de olmak da mümkün hale geliyor. Sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, ölçülmesi, sunulması ve açıklanması için ilkeleri belirleyen UFRS 17 ile geleceğe yönelik ve en iyi nakit akış tahmini yapılabilecek.