Tahkimde raportörlerle ilgili düzenlemeye yürütmenin durdurulması kararı

Danıştay 10’ncu Dairesi, İstanbul Barosu’nun Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinde 14 Haziranda yapılan değişikliklerle ilgili üç maddede yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada iki maddede istemin reddine, bir maddede ise yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Buna göre, Yönetmeliğin değer kaybı taleplerinde Tahkim raportörüne dosyayı sonuçlandırma yetkisi veren 16’ncı maddesinin 5’nci fıkrasının yürütmesi durduruldu. Daire, kararında, yapılan değişiklikle, hakem sıfatı olmayan raportörlere hakem gibi karar verme yetkisi verilmesinin hukuka ve Sigortacılık Kanunu’na aykırı olduğu, bu nedenle yürütmenin durdurulması gerektiğini belirtti.

Davalı taraf olan Hazine Müsteşarlığı (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ise savunmasında, raportörlere verilen yetkinin hakem yetkisi değil danışma hizmeti olduğu, ayrıca, raportöre başvurulmasının zorunlu değil taraf iradesine bırakıldığı, danışmanlık hizmeti uygulamasının Tahkim Komisyonuna yapılan başvuruların son yıllarda çok büyük artış göstermesi nedeniyle uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak amacıyla getirildiğini belirterek, yürütmenin durdurulması talebinin reddinin gerektiğini dile getirdi.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/D2018-3190.pdf