SAİK’ten yetkisiz acentelerden yıllık aidata kadar bir dizi yeni karar

SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) Aralık ayı toplantısı ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. İcra Komitesi üyeleri önceki toplantılarda görüşülen konular, alınan kararlar ve yapılan kurum ziyaret ve çalışmaları konusundaki değerlendirmelerden sonra, mesleki konularla ilgili sorun ve çözümleri masaya yatırdı.

SAİK Yönetim Kurulu toplantısına dair notlar ve alınan kararlar:

–  2018 yılında 12.000 TL olan Levha Kayıt Giriş Aidatının, 2019 yılında 20.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

–  Levhaya kayıtlı olan acenteler tarafından düzenli olarak ödenen 85 TL yıllık aidatların, mevcut acentelere yük getirmemek için 2019 yılında da 85 TL olarak alınmasına devam edilmesine karar verildi.

–  Acente Faaliyet Plakalarındaki yeni düzenleme sonrası, acente ofislerinde asılması zorunlu olması sebebi ile acentelere ulaştırılmasına, böylelikle levhaya kayıtlı acentelerde bulunan levhalar ile levha kaydı bulunmayan usulsüz acentelere fırsat verilmemesine karar verildi.

–  Usule uymayan şube organizasyonlarının önüne geçmek amacı ile çalışmalara başlanmasına karar verildi.

–  SAİK  yedi yedek üyesinin Türkiye’nin yedi bölgesinden sorumlu olarak belirlenip, Türkiye’deki tüm acentelere duyurulmasına, böylelikle bölgelerde bulunan acentelerin kendileri ile temasa geçmelerinin sağlanmasına karar verildi.

–   Sektör Meclisinde çalışma komisyonlarına belirlenen kişilerin Türkiye genelindeki tüm acentelere duyurulmasına karar verildi.

–   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında olup acenteleri ilgilendiren kısımların netleştirilerek acentelere duyurulmasına karar verildi.

–   Kredi kartı ile poliçe ödemelerinde seçimli olarak 3D şifrelemeye geçilmesine, böylelikle kredi kartı ile poliçe ödeme sahtekarlıklarının önüne geçilmesine karar verildi.

–   SAİK toplantı ve çalışmaları ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarının kurulup, SAİK olarak yapılan icraatlardan tüm acentelerin bilgilenmesi çalışmalarının sonuna gelindi.

–   Yetkisiz acentelik yapan iki kişinin savcılığa sevk edilmesine karar verildi.

–   Bazı odaların tetkik usül ve esasları hakkındaki yetkilerini bilmemesinden dolayı yapılan şikayetlerde acentelere gerçekleştirilecek ilk denetleme ve tetkiklerin bölge ticaret ve sanayi odaları tarafından gerçekleştirileceğinin şekil ve esaslarının yetkili odalara bilgilendirilmesine karar verildi.

–   Türkiye’deki en genç acentelerle en deneyimli acentelerin listesi hazırlanmış olup, bu kişilerden danışma kurulu olarak isimler belirlendi.