Kentsel dönüşümde ‘bina tamamlama sigortası’ yürürlükte

Kentsel dönüşüm alanlarına yapılacak yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getirildi. İlgili kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bahsi geçen kanunla birlikte 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası Yönetmeliği’nde de kimi değişikliklere gidildi. Bu değişiklerden biri de sigorta şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Buna göre, kentsel dönüşüm alanlarına yapılacak yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırma veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getiriliyor. Böylece kentsel dönüşümde meydana gelen sorunlar bu yasa ile çözüme kavuşacak.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 25’inci Maddesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 8’inci Maddesi’nin 6’ncı fıkrasını düzenliyor:
“(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları ile riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanımı ve mali durumu Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.”

Kentsel dönüşümde yer alan konutların herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden ev almış kişilerin şimdiye kadar ödediği parayı geri verecek. Söz konusu bina tamamlama sigortasında prim olarak vatandaşın cebinden fazladan para çıkmıyor. Müşterisine güvence vermek isteyenler şirket ya da müteahhit, belirli tutar karşılığında bu sigortayı yapıyor.