Allianz’dan yeni ürün “Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası”

Allianz Türkiye, eğitim ihtiyacı için kurgulanan prim iadeli, uzun süreli bir hayat sigortası olan “Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası”nı hayata geçirdi. Prim iadeli hayat sigortası ürünü olan Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası, farklı yaşam dönemlerine göre şekillenen ihtiyaçları karşılarken, beklenmedik durumlara karşı çocukların eğitim hayatını güvence altına alıyor. Sigorta sahibi ebeveynin yaşam kaybı durumunda çocuğunun eğitim masrafları karşılanırken, risk gerçekleşmediği takdirde de primlerin tamamı belirlenen sürenin sonunda toplu olarak geri ödeniyor. Ürün kapsamında çocuk sağlığı danışma, pedagog / psikolog, eğitim ve kariyer koçluğu, hobi kursları, etüt merkezleri, dil kursları gibi birçok hizmet de indirimli ya da ücretsiz olarak sunuluyor.

Vefat ve süre sonunda vefat riski gerçekleşmemesi durumunda prim iadesi teminatı içeren Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası; tek prim ödemeli, yıllık azalan teminatlı uzun süreli bir hayat sigortası olma özelliği gösteriyor. Teminatların dolara endekslendiği Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası’nda sigortalı yaşı ve sigorta süresi toplamı 70’i geçmemek üzere, poliçe süresi en az 10 en çok 20 yıl olabiliyor. Bu üründe ödenen primler, belirli tutarları aşmamak kaydıyla vergiden düşülebiliyor.

Çocukların eğitimlerine devam etmeleri sağlanıyor

Okul masraflarının önemli bir boyuta ulaştığı günümüzde, çocukların eğitim hayatlarının finansal kayıplardan etkilenmemesi için eğitim sigortalarının daha da önemli hale geldiğini belirten Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, “Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası” ile beklenmedik bir durumda çocukların eğitimine devam edebilmesini sağlıyoruz. Bu sigorta ile yaşam kaybı durumunda, belirlediğiniz tutar üzerinden çocuğunuzun eğitim masrafları karşılanıyor” diye konuştu. Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası’nda sigorta güvencesinin yanı sıra eğitim ihtiyacına eşlik edecek birçok danışmanlık hizmetini ek fayda olarak indirimli ya da ücretsiz sunduklarını dile getiren Türkölmez, “Bu kapsamda yurt içinde çocuk sağlığı danışma, pedagog / psikolog, eğitim ve kariyer koçluğu, hobi kursları, etüd merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında indirim ile yurt dışı eğitim danışmanlıkları gibi hizmetler sunuyoruz” dedi. Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası’nda yurt içi eğitim danışmanlık hizmetleri, tüm poliçelere; yurt dışı eğitim danışmanlığı ise belli teminat tutarının üzerindeki poliçeler için sunuluyor.

Primler poliçe süresi ve yaşa göre belirleniyor

Primlerin; poliçe süresi, kişinin yaşı ve teminat tutarına göre belirlendiği Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası’nda örneğin sigortalının güvence altına almak istediği 12 yıl sürecek ve yıllık 10.000 dolar harcama gereken bir eğitim ihtiyacı için eğitim süresi ile yıllık ihtiyaç duyulan teminat tutarının çarpılması sonucu başlangıç vefat teminatı 120.000 dolar olarak belirleniyor. 35 yaşında bir sigortalının bu güvence için poliçenin ilk yılında olmak koşulu ile tek seferde veya taksitler halinde ödemesi gereken prim tutarı 3.984 dolar olurken vefat teminatının tutarı her yıl 10.000 dolar düşerek 12 yılda sonlanıyor. Sigorta süresi içinde vefat riski gerçekleşmesi durumunda ilgili yıla ait tutar tazminat olarak lehtarlara ödenirken, vefat riski gerçekleşmediği takdirde sigortalının ödediği primlerin tamamı iade ediliyor.