Cigna araştırdı: Çalışan kadınlar daha stresli

Küresel sigorta devi Cigna, işyerindeki ve evdeki baskının, çalışan kadınların erkeklerden daha stresli hissetmelerine yol açtığını açıkladı. Yıllık Cigna 360 Well-Being Anketi’nde çalışan kadınların yüzde 79’unun kendini stresli hissettiğini ve dahası, kadınların yüzde 10’unun stresini ‘yönetilemez’ bulduklarını belirtti. Çalışan erkeklerde oran ise yüzde 66 oranında çıktı. Ankete göre çalışan kadınların stresinin arkasındaki nedenler ağır iş yükü (yüzde 17), kişisel sağlık (yüzde 13) ve finansal kaygı (yüzde 13) olarak bulunurken, kadınların yüzde 78’i ise yeterince uyuyamadığını söyledi.

Ankette ayrıca kadınların işyerinde desteklendiğini hissetmedikleri de ortaya çıktı. Nitekim, kadınların yüzde 62’si işverenlerinin resmi bir işyeri sağlık programı bulunmadığını ve yüzde 44’ü üst yönetimin işyeri sağlık desteği sağlama konusunda kararlı olmadıklarına inandıklarını söyledi.

Cigna Europe’un CEO’su Phil Austin, işyeri sağlık programlarının önemine dikkat çekti ve “Araştırmamızdan, kadınların günümüz toplumunda iş ve yaşamı dengelemeyi zorlaştırdığı, erkeklerle karşılaştırıldığında daha yüksek stres düzeylerine neden olduğu açıkça görülüyor. İşverenleri harekete geçmeye çağırıyoruz. Sağlık programlarında sürekli ve kanıta dayalı iyileştirmelerin, kadınların daha mutlu ve daha üretken olacağı daha az stresli bir çalışma ortamı yaratacağına inanıyoruz. ” dedi.