Sektör 2018 yılında 36 milyar TL tazminat üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2018 yılında sigorta şirketleri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8’lik artışla toplam 36 milyar TL tazminat ödedi.

TSB’den yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

“Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 20,2, hayat sigortalarında ise yüzde 1,1’lik, toplamda ise yüzde 17,4’lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 47,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 6,9 milyar TL olurken, sektörümüzün toplam prim üretimi 54,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin Ağustos ayından itibaren düşüş eğilimine girmesi hayat branşındaki büyümenin oldukça sınırlı olmasına neden olmuştur.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren sekiz şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 4,1’e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 178,4 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 23,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 93,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla sisteme giren 15,2 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, ayrılma oranı yüzde 67 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 5,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.”