Risk yöneticilerinin en büyük endişesi “ekonomik yavaşlama”

Ekonomik ve küresel ticaret kaygıları, kurumların geleneksel ve uluslararası pazarlara yönelik değerlendirme ve cevap verme konusundaki zorlukları tespit etmeyi amaçlayan Aon’un “2019 Küresel Risk Yönetimi Anketi”nden elde edilen bulgulara göre, ankete katılanlar “ekonomik yavaşlamayı” 1 numaralı risk olarak sıralarken, itibar / markaya verilen zarar 2 numaralı endişe olarak gösterildi. Yükselen düzenleyici faaliyet ve jeopolitik gerginlik içeren korumacı uluslararası ticaret politikaları ise ciddi bir sıçrama yaşadı ve 38’inci sıradan 3.üncü sıraya tırmandı.

Raporda, risk yöneticileri, ekonomik yavaşlama ve artan rekabet gibi en önemli risklerin birçoğunun karşılanamadığı gibi, 12 yılda en düşük risk hazırlığı seviyesine dikkat çektiler. Rapora göre bunun da risk yöneticilerinin bu tehditleri azaltmak ve kuruluşlarını potansiyel oynaklıktan korumak için risk transferinin aksine risk yönetimini benimsemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Aon, teknolojik değişimin hızıyla birleşen bu geniş makro ekonomik risklerin, tedarik zincirlerini ve genel iş operasyonlarını bozabilecek yeni tehditlerin artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Aon’un başkanı ve CEO’su Greg Case, “Bugün durum örgütlerinin karşılaştığı karmaşıklık çok önemli. Yaşanan iş gücünün etkileri, iklim değişikliğinin etkisi, siber saldırıların artan hızı ve daha da yıkıcı teknolojilerin ortaya çıkması dahil yeni risklerin daha belirgin hale gelmesi nedeniyle, bu zorlukların önümüzdeki birkaç yıl içinde yoğunlaşması muhtemel.” diye konuştu.