Sigorta sektörünün önündeki en büyük riskler neler?

PwC’nin Finansal Yenilik Etüt Merkezi’yle (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) birlikte hazırladığı “Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2019” araştırmasına göre, dünyadaki sigorta sektörü uzmanları, sigortacılığın önündeki en büyük riskin teknoloji riskleri olduğunu söylüyor.

Türkiye de dâhil 53 ülkeden 927 katılımcının katkı sağladığı araştırmaya göre hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de teknoloji risk olarak ilk sırada yer alıyor. Teknolojik değişimi yakından ilgilendiren değişim yönetiminin ise, öngörülen riskler listesinde yine hem Türkiye hem de küresel için üçüncü sırada olması dikkat çekiyor.

2007 yılından bu yana 2 yılda bir hazırlanan “Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2019” raporu dünyanın her yerindeki sigorta sektörü uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koymayı hedefliyor. Raporda bu yıl Türkiye’den de toplam 27 katılımcının görüşleri yer aldı.

Çalışma kapsamında bu yıl alınan görüşlerin genel olarak 2017’deki değerlendirmelere göre daha karamsar olduğu görülüyor. Bu karamsarlık büyük ölçüde teknolojideki ilerlemelerle ortaya çıkan operasyonel riskler ve sektörü yakından ilgilendiren değişim yönetimi ve siber risklerden kaynaklanıyor.

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan CSFI tarafından yürütülen ve PwC’nin katkılarıyla yürütülen bir araştırma. Söz konusu araştırma, sigorta sektörü uzmanlarının mevcut riskler ile geleceğe yönelik trendler konusunda görüşlerini öğrenmeye yönelik bir anket çalışmasına dayanıyor.

İş yapış şekilleri ve kullanılan teknolojinin acilen modernleştirilmesi gerekliliği, önümüzdeki 2 ila 3 yılda küresel sigorta sektörünün önündeki en büyük tehdidi oluşturuyor.

Bu yıl ilk defa teknoloji riski en üst sırada yer aldı

Teknoloji riski, siber risk, değişim yönetimi ve rekabet gibi öne çıkan diğer risklerin de temelinde yer alan oldukça kapsamlı bir başlık.

Türkiye’den katılımcılar yeni iş modelleri, adaptasyon ve veri güvenliği konularında, teknolojik değişimle gelen zorluklar karşısında küresel ölçekteki endişeyi paylaşıyor. Zira, teknoloji bir risk unsuru olarak 2017 yılındaki sıralamada 6. sırada yer alırken, bu yıl ilk sırada yer alıyor.

Risk algısında Türkiye’nin ayrıştığı noktalar

Türkiye’nin kredi riski, iklim değişikliği ve makroekonomi başlıklarında küresel sıralamadan ayrıştığı görülüyor. Kredi riski küresel olarak 17. sırada yer alırken, Türkiye’de 10. sırada yer alıyor. Küresel olarak 6. sırada yer alan iklim değişikliğinin ise Türkiye sıralamasında 2. sırada yer aldığı görülürken, makroekonominin küresel olarak 9, Türkiye’de 4. sırada yer alması diğer dikkat çekici sonuçlar olarak öne çıkıyor.

Yanıtlar mevzuat ve uyumdan kaynaklanan maliyetlere bağlı endişelerin yoğun olduğunu gösteriyor. Son olarak yeni rekabet türlerinin de katılımcılar arasında bir maliyet baskısı yarattığı anlaşılıyor.