3 şirket ruhsatı olmadığı halde “Kefalet Sigortası” sunuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 3 şirketin yetkisiz bir şekilde Kefalet Sigortası adı altında kurum ve kuruluşlara kefalet senetlerinin sunulmaya çalışıldığı konusunda basın duyurusu yayınladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketler tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kurum ve kuruluşlara sunulmak istendiğinin anlaşıldığı ve söz konusu isimli şirketlerin Bakanlıktan ruhsat almış bir şirket veya broker ya da levhaya kayıtlı acente olarak faaliyette bulunmadıkları konusunda kamoyunu uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Kefalet Sigortası konulu alınan Basın Duyurusudur.

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Kanun) uyarınca ülkemizde sigortacılık faaliyetinde bulunulabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından (Bakanlık) ruhsat almak veya brokerlik ruhsatı almak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki levhaya kayıtlı acente olmak gerekir. Ayrıca, anılan Kanun uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’ de yaptırmak zorundadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketler tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kurum ve kuruluşlara sunulmak istendiğinin anlaşıldığı, bahsi geçen Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketlerin Bakanlıktan ruhsat almış bir şirket veya broker ya da levhaya kayıtlı acente olarak faaliyette bulunmadıkları, 5684 sayılı Kanun’un anılan 5inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla Kefalet Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesine https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”