Devlet katkısı fonları için karşılaştırma ölçütü kaldırıldı

22/8/2017 tarihinden bu yana uygulanan 2017/3 nolu Devlet Katkısı Fonları İçin Karşılaştırma Ölçütü yürürlükten kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan sektör duyurusunda 22/8/2017 tarihinde yayımlanan Devlet Katkısı Fonları İçin Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusunda (2017/3) hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Duyuruda söz konusu değişikliğin yayım tarihi olan 4/10/2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

22/8/2017 tarihinde uygulamaya başlanan ‘Devlet katkısı fonları’ için karşılaştırma ölçütü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası aracı olarak kullanma ve uygulama sonuçlarını görme amacıyla getirilmişti. Bu amaçla, faiz içermeyen devlet katkısı fonları için “% 90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + % 5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + % 5 Katılım 50 Endeksi”, faiz içeren devlet katkısı fonları için “% 85 BIST- KYD DIBS Uzun Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + % 5 BIST 100 Endeksi” şeklinde karşılaştırma ölçütleri belirlenmişti.