Elektronik poliçe uygulamasının önü açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tebliğ ile sigortacılıkta elektronik sigorta poliçesi ve elektronik sigorta komisyon gider belgesi uygulamasının önü açılmış oldu.

Tebliğde, E-sigorta poliçesi sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının halihazırda kağıt ortamda düzenlemekte oldukları sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımlandı.

Tebliğ ile E-fatura uygulamasına dahil olmak isteyen sigorta şirketlerinin, tebliğ esaslarına uygun olarak e-sigorta poliçesi düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması, tebliğ başvuru esaslarına uygun şekilde uygulamadan yararlanabilmek için gerekli başvuruyu yapması gerekiyor.

Tebliğde ayrıca mevcut sigorta komisyon gider belgesi ile aynı hukuki nitelikte olan sigorta komisyon gider belgesi uygulaması da yürürlüğe girdi. Bu uygulama sigorta komisyon gider belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımlandı.

E-sigorta komisyon gider belgesi uygulamasına dahil olmak isteyen sigorta şirketlerinin ise, e-fatura uygulamasına dahil olması, tebliğ esaslarına uygun olarak e-sigorta komisyon gider belgesi düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması ve tebliğ başvuru esaslarına uygun şekilde uygulamadan yararlanabilmek için gerekli başvuruyu yapması gerekiyor.