Reasürans şirketlerinin risk katsayısına düzenleme

Türkiye’de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için katsayı sıfır oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye yeterliliklerinin; Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 26 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, yeni düzenlemeyle Türkiye’de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu bakanlığa ait olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için de söz konusu katsayı sıfır, Türkiye’de ruhsat almış diğer reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,03, Bakanlıkça mali ve teknik yeterlilik kriterlerine göre oluşturulacak listede yer alan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,06 olarak belirlendi.

Yönetmeliğe ulaşmak için:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191026-2.htm