Anadolu Sigorta’nın kurumsal yönetim notu 9.55’e çıktı

Anadolu Sigorta’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,55 olarak güncellendi. Anadolu Sigorta tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimiz için 07.11.2018 tarihinde 9,51 olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,55 olarak güncellemiştir” denildi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu

Bir kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüştür.

Notların Anlamı

9 – 10

Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir, ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne en üst düzeyde dahil edilmek hak edilmiştir.