SİAD’dan sigorta suistimalleriyle mücadele çalıştayı

Sigorta Araştırmacıları ve Uzmanları Derneği (SİAD) 13-15 Aralık tarihleri arasında Antalya’da ‘Sigorta Suistimallerinde Bölgesel Riskler ve Yeni Mücadele Teknikleri’ konulu Çalıştay gerçekleştirdi.

Çalıştaya ülke genelinde sigorta araştırma hizmeti veren 54 dernek üyesi şirket katıldı.  Çalıştayda bölgelerin benzer ve farklı risk analizleri yapılırken, endüstriyel hasarlarda olay Yeri inceleme  teknikleri hakkında Olay Yeri İnceleme Uzmanı  Ali İhsan Ecevit tarafından sunum gerçekleştirildi.

Organize Oto Hırsızlıkları konusunda da Oto Hırsızlıkla Mücadele Uzmanı Halis Yücel tarafından sunum yapılırken, araştırmacıların raporlarında kullandıkları belge ve bilgilerin nitelikleri hakkında aynı zamanda da adli bilirkişi olan Necmi Koçoğlu tarafından üyelerin bilgilendirilmesi sağlandı.

Sigorta şirketleri ile daha koordineli çalışmalar ve iletişim konusunda Sadettin Arkat tarafından bilgilendirmeler yapılırken, moderatörlüğü Erdem Ay tarafından yapılan çalıştayda Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elidar derneğin kuruluşundan bugüne kadar aldığı yol ve bundan sonra uluslararası organizasyonlarla üyelik dahil ortak yapılacak çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. Aydın Elidar, geldikleri noktanın sevindirici olduğunu etik kurallara bağlılığın önemle takip edileceğini üyelerin teknik konularda sürekli eğitimlerden geçireleceğinin altını çizdi.

Çalıştay, dernek üyesi şirketlere kurumsal üyelik sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.