BES fonları yüksek getiride öne geçti

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin hazırlattığı rapora göre; Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları katılımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, “Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE’nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan ve Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)’nin başladığı 2004’den itibaren ise TÜFE’nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz” dedi.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), LUDENS İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı “Emeklilik Fonları Performans Raporu”nu açıkladı. 06 Şubat 2020, Perşembe günü Raffles Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)  ve Yatırım Fonlarında yaşanan pozitif gelişmeler paylaşılırken aynı zamanda 2019’da köklü değişikliklerin ayak seslerinin duyulduğu BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) konuları ele alındı. Toplantıda konuşan TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, “Yatırım Fonları 2019’da oldukça iyi performans gösterdi. En yüksek performansı Katılım Hisse Senedi fonları gösterirken, ikinci sırada yabancı hisse senedi, üçüncü sırada ise hisse senedi kategorisi yer aldı. Yatırım fonları 2019’da ciddi ivme yakalandı. Nitelikli fonların ağırlığı yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırım Fonlarında Hisse ve Bono yatırımcısının ağırlığı azalırken Katılım Fonları ve Değişken/Karma Fonlar yatırımcısının ağırlığı arttı.

 

Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE’nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan ve Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) başladığı 2004’den itibaren ise TÜFE’nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. 2019’da ise Gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14,9 puan üzerinde gerçekleşti. Tüm dönemlerde OKS emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE’nin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Başlangıçtan itibaren bakıldığında bu fark 8,2 puan iken, 2019’da ise yaklaşık 11,5 puan olarak gerçekleşti. 2019’da kategori bazında OKS fonları tüm alt kategorilerde TÜFE’nin üzerinde getiri sağladı. En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 36,5 ile değişken katılım fonları kategorisinde elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki enflasyona göre yaklaşık 25 puan yüksek gerçekleşti. En düşük ağırlıklı ortalama net getiri ise yüzde 19,8 ile başlangıç katılım fonlarının getirisi olup enflasyonun 8 puan üzerindedir” dedi.

TKYD Başkanı Yazıcı, “Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda uzun vadeli tasarrufların artırılması açısından BES’in önemine yer verildiğini gördük. Biz de TKYD olarak bu alanda yapılacak tüm çalışmaları destekliyoruz. İlgili tüm kurumlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Portföy Yönetimi sektörü öne çıkıyor

Portföy Yönetimi Sektörü’nde gelinen son durumu da değerlendiren TKYD Başkanı Yazıcı, “Günümüzde hızlı büyüyen Portföy Yönetimi Sektörü’nün uzun vadeli finansmanda daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Reel ekonominin finansmanında da daha etkin bir aktör olarak konumlanıyor. Gittikçe öne çıkan sermaye piyasalarının en hızlı büyüyen sektörü olan portföy yönetimi; istikrarlı ve yüksek büyüme için uzun vadeli finansman kaynağı ve bankacılık sisteminin zorlandığı durumlarda verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor” dedi.

 Türkiye Varlık Yönetimi Sektörü 284 milyar TL büyüklüğe ulaştı

 TKYD Başkanı Yazıcı, “Türkiye Varlık Yönetimi Sektörü 2013’ten itibaren hızlı bir büyüme patikası izleyerek 2019’da 284 milyar TL (48 milyar USD) büyüklüğe ulaştı. 2019 sonu itibarıyla neredeyse 16 milyon yatırımcının hayatına dokunan bir sektör haline geldi. Sektörün, GSYİH oranı yüzde 10’a doğru koşarken, 100 milyar dolarlık bir sektöre ulaşmak hedefler arasında yer alıyor” diye konuştu.

 İşte fonlarda en yüksek getirisi olan kategori

“Emeklilik Fonları Performans Raporu”na göre; OKS emeklilik fonlarının başlangıçtan itibaren ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 54 olup bu oran TÜFE’nin yaklaşık 8 puan üzerinde gerçekleşti. 2019’da ise fonların ağırlıklı ortalama getirisi TÜFE’nin 11 puan üzerinde oldu. Mevduat faiz oranları ve Gönüllü BES fonları için stopajdan arındırılmış getiriler ile yapılan incelemede tüm alt dönemlerde ağırlıklı ortalama fon getirileri mevduat faizlerinin üzerinde seyir izledi.

Fon getirileri, başlangıçtan itibaren tüm kategorilerde TÜFE’nin üzerinde getiri sağladı. En yüksek getiri yüzde 703 ile kamu dış borçlanma kategorisinde elde edilirken, onu yüzde 696 ile hisse senedi fonları izledi. Son 10 yıllık dönemde ise hisse senedi fonları,  borçlanma araçları, kamu dış borçlanma araçları ve para piyasası fonları TÜFE’nin üzerinde getiri sağlarken; kamu borçlanma araçları, değişken ve karma, standart ve katılım fonlarının getirisi TÜFE’nin altında gerçekleşti.

2019’da tüm kategorilerin ağırlıklı ortalama net getirileri TÜFE’nin üzerinde olup en yüksek getiriyi yüzde 37 ile pay senetleri fonlarında gerçekleşti. Bu getiriyi yüzde 34 ile katkı fonları ve yüzde 31 ile kıymetli maden fonları takip etti.

Fonların vergi sonrası getirilerinin mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldığında tüm alt dönemler için ağırlıklı ortalama fona getirilerinin mevduat faizi üzerinde olduğu görülürken; 2019’un ilk altı ayında ağırlıklı ortalama fon getirilerinin mevduatın 8,4 puan üzerinde olduğu görüldü.

2019 için karşılaştırma ölçütleri ile yapılan kıyaslamada karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içindeki payının yüzde 64 olarak gerçekleştiği görüldü.

Hisse senedi fonlarının ağırlıklandırılmış ortalama getirilerinin, BIST 100 fiyat endeksi ile karşılaştırıldığında, başlangıçtan itibaren, son 5 yıllık dönem ve 2019’da endeksten yüksek olduğu görüldü. Başlangıçtan itibaren bu fark 181,6 puan iken son 5 yılda 26,3 puan olarak gerçekleşti. 2019’da BIST 100 fiyat endeksi yüzde 25,4 değer kazanırken hisse senedi fon kategorisindeki ortalama getiri yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2019 yılında öne çıkan başlıklar ise şunlar oldu;

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda uzun vadeli tasarrufların artırılması açısından BES’in önemine yer verildi. Sistemin katılımcı tabanını genişletmeye yönelik çalışmalar kapsamında gelişimini sürdüğü belirtilerek önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliğe yönelik iyileştirmeler yapılacağı belirtilerek yıllık programda politika/tedbirler ve bunlara yönelik yürütülecek faaliyetlere yer verildi.

Buna göre;

  • Devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacaktır.

 

  • Katılımcılara kısmi çekme hakkı tanınacaktır.

 

  • Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecektir.