Deprem bölgesinde bir araya gelen sigortacılar yaşanan sorunlar ve yapılabilecekleri konuştu

TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Türkiye Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yetkilileri, Elazığ’da 24 Ocakta meydana deprem sonrasında hasar tespit çalışmalarını yerinde gözlemlemek, yaşanan sorunların tespiti ve çözümü için, Elazığ ve Malatya ticaret ve sanayi odalarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Sektör temsilcileri 7 Şubat 2020 Cuma sabahı Malatya’da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Malatya İl Delegeleri, TOBB Sigortacılık Sektör Meclisi üyeleri, Acenteler Derneği, bölge acenteleri ve sahada hasar tesbiti yapan eksperlerle bir araya geldi.

Öğleden sonra ise, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Elazığ il delegeleri, Acenteler Derneği, bölge acenteleri ve sahada görev yapan eksperlerle bir toplantı düzenlendi.

Toplantılarda,

– Hasar tespitinde yaşanan aksaklıkların saptanması ve çözüm önerileri,

– Poliçelerin tanzimi sırasında eksik metrekare yazılmasından kaynaklı eksik yapılan poliçelerin durumu

– Binaların eski ve dayanıksız olması nedeniyle sadece depreme dayalı olmayan hasarlara karşı alınacak önlemler,

– Hasar olmasa dahi, kullanımı yasaklanan ve ağır hasar kaydı düşülen binaların durumu,

– Yenileme günü gelen ve hasar olmayan/az hasarlı binaların zorunlu deprem sigortasının poliçe yenilemelerinin nasıl yapılacağı,

– Bölgeden gelecek yeni DASK ve diğer, konut, işyeri poliçesi deprem teminatı sigorta teklifleri,

Konusunda ne şekilde iş ve işlemler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sigorta sektörü tüm paydaşlarıyla birlikte organize olarak, deprem bölgesinde mağdur vatandaşların yanında yer aldı.

Malatya ve Elazığ’daki toplantılara, DASK Başkanı ve Maliye ve Hazine Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurumu Başkanı Mete  Güler,

TSB Başkanı Atilla Benli, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB-SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, DASK Koordinatörü İsmet Güngör, Malatya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Elazığ Ticaret Odası Başkanı Asilhan Aslan katıldı.