MetLife, ‘BM Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzaladı

MetLife, BM Kadın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi bünyesinde, işyerinde ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere geliştirilen bir dizi taahhüdü imzalayan ABD merkezli ilk sigorta şirketi oldu.

MetLife Başkanı ve CEO’su Michel Khalaf, Amerikan Sigortacılar Konseyi, New York Hayat Sigortası Konseyi ve Amerikan Mülk Hasar Sigortası Birliği sponsorluğunda New York City’de düzenlenen çeşitlilik konferansında bu imzanın önemini vurguladı. Khalaf ayrıca BM ile işbirliği halinde istihdam, çalışanı elde tutma, terfi, tazminat ve devamlılık gibi konularda her türlü eşitsizliği tespit edip ortadan kaldırmak üzere MetLife Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekibi’nin kurulacağını da açıkladı.

Khalaf sözlerini şu şekilde sürdürdü: “MetLife’ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaları, hepimiz için daha güvenli yarınlar inşa etme hedefimizi ortaya koyuyor. Kadınların güçlendirilmesi, bizim için temel bir değerden de öte iş stratejimizin önemli bir unsuru. Birleşmiş Milletler ile işbirliğimiz sayesinde odağımızı güçlendirerek hedeflerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

BM Kadın Güçlendirme İlkeleri’nin prensipleri arasında şu ilkeler bulunuyor:

1. İlke: Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması

2. İlke: İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi – insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi

3. İlke: Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4. İlke: Kadınların eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi

5. İlke: Kadınları güçlendiren iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının hayata geçirilmesi

6. İlke: Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmaları aracılığıyla eşitliğin yaygınlaştırılması

7. İlke: Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda ilerlemenin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması

MetLife, 12 Mart’ta New York City’deki genel merkezinde düzenleyeceği etkinlikle Kadını Güçlendirme İlkeleri’nin 10. yılını BM yetkilileri ve diğer seçkin davetliler ile birlikte kutlamaya da hazırlanıyor. MetLife’ın Global Çeşitlilik ve Katılım Bölümü Başkanı Dr. Cindy Pace ise şu açıklamada bulundu: “MetLife olarak kadınların gelişmesini sağlayarak ulaştığımız çeşitlilik seviyesiyle işyerinde ve pazarda fark yaratabiliriz.”

MetLife geçtiğimiz ay, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde üst üste beşinci yıl yer almaya hak kazandı. Ayrıca, şirket yüksek kadın istihdam oranı (yüzde 30) ile New York Kadın Forumu tarafından “Kurumsal Şampiyon” ilan edildi.

2019 yılında Catalyst CEO Champions For Change girişimi ile güçlerini birleştiren MetLife, Birleşmiş Milletler Kadın Değişim için Küresel İnovasyon Koalisyonu’na katılan ilk sigorta şirketi oldu. Şirket, Women’s Business Enterprise National Council ve benzer oluşumlar ile girdiği işbirliğiyle kadınlara girişimcilik ve inovasyon desteği sağlıyor. Şirketin sosyal sorumluluk kanadı MetLife Vakfı ise Accion, Trickle Up ve Women’s World Banking gibi gruplarla bir araya gelerek dünya genelinde düşük gelirli kadınların finansal sağlığını iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

MetLife’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için www.metlifeglobalimpact.com adresini ziyaret edebilirsiniz.