EIOPA, Solvency II için zaman çizelgesini revize etti

Avrupa Komisyonu ile yakın koordinasyon içinde olan Avrupa Sigorta ve Emeklilik Kurumu (EIOPA),  2020 Solvency II İncelemesi ile ilgili tavsiye zaman çizelgesini Aralık 2020’ye revize etti.

İnceleme, Covid-19 pandemisine tepki olarak operasyonel rahatlama sağlamak amacıyla Mart ayında iki ay ertelenmişti. Yeni zamanlama, pandeminin finansal piyasalar ve sigortacılık üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak bütünsel etki değerlendirmesinin güncellenmesine ve bu etkinin EIOPA’nın tavsiyesinde dikkate alınmasına olanak sağlayacak.

EIOPA, yeni zamanlamanın Solvency II yönergesini gözden geçirme fırsatını kullanma ve son gelişmeleri yansıtacak tavsiyeye duyulan ihtiyaç arasında bir denge oluşturduğuna inanıyor.

Bütünsel etki değerlendirmesini güncellemek için EIOPA, devam eden bilgi talebini 30 Haziran 2020 referans tarihi olan bir veri toplama ile tamamlayacak. Bu bilgi talebi Temmuz’dan Eylül 2020’nin ortasına kadar gerçekleştirilecek. Devam eden bilgi talebine tabi olanların bir alt örneğine yönlendirilecek ve bu talepten daha fazla odaklanacak. Öte yandan EIOPA krizi ve etkilerini izlemeye devam edecek ve şeffaf bir süreç sağlamak için tüm paydaşlarla temasa geçecek.