Sigorta şirketleri pandeminin etkilerini dayanışmayla atlatacak

Geçmiş krizleri esneklik ve ustalıkla atlatan sigorta sektörü şimdiden bu krize de güçlü bir tepki göstermeye başladı. Sigorta şirketleri, dijital teknolojileri kullanarak organizasyonlarını uzaktan çalışmaya uygun hale getirirken, işlerin sürekliliğini sağlamayı ve hem çalışanlarının hem de iş ortaklarının sağlığını korumayı amaçlayan bir stratejik iletişim planına göre hareket ediyor.

*****
Covid-19’un önce kendisi, daha sonra da ekonomik krizi küresel çapta yaygınlaştırmasıyla birlikte, şirket sistemlerinin direnci de öncesinde hiç olmadığı kadar test ediliyor. Accenture’ın “Covid-19: Beklenmedik Karmaşa Zamanlarında Sistemlerin Direnci” başlıklı analizine göre, şirketler bu beklenmedik yıkıcılığa sahip pandemi ortamında istikrar içinde çalışabildiklerini göstermek durumunda.
Şirketler, sistemleri üzerinde büyük bir gerginlik yaratan yeni gerçeklik altında operasyonlarını sürdürüyor. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, organizasyonların iş sürekliliğini tehdit ederken, müşteriye dokunma noktalarındaki değişiklikler ve kaynak eksikliği işleri zora sokuyor. Talebin düşmesi ya da farklı alanlara kayması satışları olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçmek için dinamik iş ortamındaki talepleri iyi gözlemleyip doğru kararlar vermek elzem hale geliyor. Uzaktan çalışma nedeniyle işgücü verimliliği, siber güvenlik riskiyle birlikte bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor.

Krizlere karşı dayanıklılığı arttırmak

Accenture’ın 2019’da 8300 şirket üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, şirketlerin çok azı sistemlerini dirençli hale getirmiş durumda. Büyük çoğunluğunun sistemlerindeyse büyük bir açık söz konusu. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan zor koşullarda şirketlerin yapması gereken, bu tip krizlere karşı dayanıklılıklarını arttırıp geleceğe güvenle bakmayı sağlamak.
Koronavirüsten önce de şirketler, direnç kapasiteleriyle ilgili bazı zorluklar yaşıyordu. Ancak bu pandemi krizini atlattıktan sonra direnci arttırmak için uzun dönemli stratejiler ortaya koymak çok önemli olacak. Burada öğrenilen derslerden çıkarılacak sonuçlarla ileride yaşanacak daha yıkıcı darbelere karşı hazırlık yapılacak. Bu kapsamda eski uygulama, mimari ve altyapıların yenilenmesi ve ekosistem partnerlerinin global risklere karşı zaaflarının azaltılması gerekiyor.

Pandeminin sigorta endüstrisine etkisi

Covid-19 pandemisi, sağlık alanında nesiller boyunca görülmemiş bir acil durum ortaya çıkarttı. Şimdiden dünya ekonomisine darbe vurdu ve milyarlarca insanın geleceğini kuşkulu hale getirdi.
Accenture’a göre, bu krizin sigorta sektörüne etkisi, geçmişteki pandemiler ve ekonomik şoklardan çok daha evrensel ve hızlı gelişiyor. Maliyetler, kriz yönetimi nedeniyle artarken, birçok branşta prim üretimi azalıyor. Örneğin kasko sigortasında, sosyal mesafelenme nedeniyle otomobillerin daha az kullanması yeni işlerin azalmasına neden oluyor. Ülkemizde de zorunlu trafik sigortasının geçerlilik süresi bir ay daha uzatıldı.
Yatırım gelirlerine bakıldığındaysa, finans piyasalarındaki volatilitenin artması nedeniyle yatırım geri dönüşlerinin de baskı altında olduğu görülüyor. Accenture’ın analizine göre, bir ay içinde bir sigorta şirketinin ortalama kaybı, piyasa değerinin %35’i olarak gerçekleşirken, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kayıp ise %41’i buluyor.

Uzaktan çalışma istikrar kazanıyor

Bu kriz şartlarının kalıcı olmadığı bilinirken, geçmiş krizleri esneklik ve ustalıkla atlatan sigorta sektörü şimdiden bu krize de güçlü bir tepki göstermeye başladı. Sigorta şirketleri, dijital teknolojileri kullanarak organizasyonlarını uzaktan çalışmaya uygun hale getirirken, işlerin sürekliliğini sağlamayı ve hem çalışanlarının hem de iş ortaklarının sağlığını korumayı amaçlayan bir stratejik iletişim planına göre hareket ediyor.

Şimdi ne yapmalı?

Accenture’a göre, gelecek üç ila altı ay boyunca bu amaçlar doğrultusunda ilerlemeye devam edecek sigorta şirketlerinin bazı konuları dikkatle değerlendirmeleri gerekecek. Öncelikle çalışanlar ve müşteriler için dijital düzenlemeler yapılmalı. Çalışanları müşteri değer yönetimi, çeviklik ve işgücü otomasyonuna odaklarken, şirketin çalışanlar ve müşteriler gözündeki rolünü ve hissettirdiği güven duygusunu artırmak gerekiyor. Ayrıca müşteriyle dijital iletişimi güçlendirip hasarların uygunluk kontrolü ve işlemlerini dijitalleştirmek önemli hale geliyor.
Dijital destekli pazara açılma stratejileri için pazarın yeni satın alma eğilimlerinden yararlanarak dijital açılımlar oluşturmak da önerilen hamleler olarak öne çıkıyor. Güçlü analitik sistemler kullanarak, işgücünü optimize edip inovasyon yapmak da yine Accenture’ın tavsiyeleri arasında.

Sonrasında ne yapmalı?

Sigorta şirketleri COVID-19’un hemen ortaya çıkan olumsuz etkilerinin üstesinden gelip dijital-sonrası dünyada yerlerini aldıktan sonra yeni fırsatlar görebilirler. Özellikle ürünlerin satış şekliyle ilgili gelecek stratejisini belirleyip risk ve yeni ürünlerin yeniden yapılandırılması hızlandırılabilir. Bu arada değer zinciri ve ekosistem partnerlerinin dayanıklılığını artırıp uçtan uca güvenliği güçlendirmek de önem taşıyor. Ayrıca veri kaynaklı içgörüleri kullanan bir uzaktan çalışma kültürü oluşturmak da yapılması gerekenler arasında yer alıyor.
Sonuçta, sigorta sektörü kriz sırasında önemli bir güç kaynağı olarak iş hayatındaki diğer endüstrilerin toparlanma mekanizması olarak da önemini koruyor.