CEO’lardan “iklim değişikliğine hazır değiliz” itirafı

FM Global tarafından yaptırılan yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en büyük şirketlerindeki CEO’ların ve CFO’ların dörtte üçünden fazlası firmalarının iklim değişikliğinin olumsuz finansal etkisine hazırlıklı olmadıklarını söylüyor.

Ankete katılan CEO’ların ve CFO’ları (% 77’si, kuruluşlarının iklim değişikliğinin etkisine hazırlıklı olmadıklarını ve % 82’si ise şirketlerinin işletmeleri üzerinde böyle bir etki üzerinde hiçbir kontrolü olmayacağına inandığını söylediler. Katılımcıların % 76’sı şirketlerinin iklim riskine önemli ölçüde maruz kaldıklarını, selleri, kuraklıkları ve orman yangınlarını “şirketlerini en çok ilgilendiren” ve “finansal durumlarını en olumsuz etkileyebilecekleri” ilk üç risk olarak listelediler.

FM Global Başkan Yardımcısı Katherine Klosowski, “Maalesef, dengesiz finansal piyasalar ve ekonomik durgunluk tehdidi ile mücadele ettikleri için birçok şirket için zor zamanlar. Bunun yanı sıra COVID-19’un doğal tehlikelere hazırlanırken bu durum da daha fazla zorluk yaratabilecek.” dedi.

Anket sonuçları, Dünya Ekonomik Forumu tarafından COVID-19 salgını başlamadan hemen önce yayınlanan ve aşırı hava olaylarının ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonunun başarısızlığının önümüzdeki 10 yıl içinde en büyük riskler olduğunu belirten daha önceki bir raporu destekliyor.

Klosowski, “Neyse ki, iklim kaynaklı kayıpların çoğunluğu önlenebilir. Mevcut krizde, COVID-19’un neden olduğu karmaşıklıklar göz önüne alındığında, esneklik elde etmek daha fazla çaba gerektirebilir.” şeklinde konuştu.