“Tüm branşlarda lider olacağız”

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli “Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız. Şu anki kadromuzu 2023’te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Türkiye Sigorta, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacak” dedi. AA Finans Masası’na konuk olan Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in köklü kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bugünkü güçlü halini aldığını belirtti.

Türkiye Sigorta’nın, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını ifade eden Benli, sigorta sektörünün finansal sektör içindeki payının %4,5’tan %20 oranlarına getirilmesinde önemli görev üstleneceklerini aktardı. Sektörün 66 şirketle birlikte tüm risklere, berilecek teminatlar açısından hazır olduklarını vurgulayan Benli, sigorta sektöründe ciddi bir rekabetin olduğunu Türkiye Sigorta olarak daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacaklarını söyledi.

Türkiye Sigorta’nın sektördeki yapıcı rekabeti artıracağını, tüm branşlarda lider olmayı hedeflediklerini, bunun da sürdürülebilir liderlik ile olacağını vurgulayan Benli, sigortanın her alanında büyümeyi hedefledikleri sektörde faaliyet gösterebilme imkanı olan kişilerin istihdam anlamında önemli bir hedef şirketi olacaklarını söyledi. Şu an 2 bin 600 kişilik kadrosu ile faaliyetlerine başlayan şirketin 2020 yılında en az 5-6 bin seviyesine çıkmasının söz konusu olduğunu kaydeden Benli, “Bizim iddiamız bunun çok ötesine gidebilmek” diye konuştu.

39.sıradan 18.sıraya

Önemli olanın Türk sigorta sektörünün teminat verebilme kapasitesinin yükseltilmesi olduğunu belirten Benli, Türk Reasürans ve SEDDK’nın kurulmasının son dönemde yapılmış en stratejik ve önemli yapısal reform hareketi olduğuna dikkat çekti. “Finansal ürünlerde sektörümüz çok benzer ülkelerle, piyasalarla karşılaştırdığımızda geride. Bizim ülke ekonomimizin sırasıyla, sektörümüzün sırasına baktığımız an orda da biz çok gerideyiz. 39. sıradayız şu anda, ülke ekonomimiz ise 18. sırada” diyen Benli, acilen 39. sıradan ülke ekonomisinin büyüklüğüne erişilmesi yani 18. sıraya gelinmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Benli, tüm olanaklarının seferber edileceğini duyurdu.

Yerli ve milli girişimlerin teminatı hazır

Benli, Tuna-1 kuyusunun poliçesini yapmalarının kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunun altını çizerken, yerli ve milli bu tür girişimlere teminat vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Benli, bu tür desteğin kendileri için en öncelikli konu haline geldiğini söylerken, Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda, bağımsız duruşunda, dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak biz de yerlerini alacaklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.