MAPFRE “Teknoloji, Yenilik ve Dönüşüm Danışma Konseyi” oluşturdu

MAPFRE Yönetim Kurulu, temel işlevi MAPFRE’nin yönetim organlarına teknoloji, inovasyon ve dönüşümle ilgili kararlar konusunda tavsiyelerde bulunmak olan yeni bir danışma organı olan Teknoloji, Yenilik ve Dönüşüm Danışma Konseyi oluşturmayı kabul etti.

Konsey, Grup tarafından geliştirilen teknoloji, dönüşüm ve inovasyonla ilgili temel stratejik ve operasyonel planları analiz edecek, MAPFRE Kuruluna sunulmak üzere teklifler yapacak ve iyileştirmeyi amaçlayan temel stratejik konular hakkında yıllık bir rapor hazırlayacak.

Konseye Antonio Huertas başkanlık edecek ve üç şirket yöneticisi, teknoloji yönetimi, dönüşüm ve inovasyon konularında kapsamlı deneyime sahip dört dış uzmanla birlikte üye olarak hareket edecek.

Dış üyeler ise, ilk kompozisyonda Siemens İspanya’nın eski başkanı ve Microsoft’un dokuz yıllık genel müdürü Rosa Garcia yer alıyor. Google’da girişimci ve eski global yönetici Bernardo Hernández, Accenture İspanya’nın eski başkanı Juan Pedro Moreno ve çokuluslu danışmanlık firması Everis’in kurucusu ve eski CEO’su Benito Vázquez.

Şirket adına, başkan ve CEO’nun yanı sıra Francisco Marco ve José Manuel Inchausti bu danışma organının bir parçasını oluşturacak. Şirketin açık inovasyon platformu olan MAPFRE Açık İnovasyon’u yöneten MAPFRE’nin Baş İnovasyon Sorumlusu José Antonio Arias ise konsey sekreteri olarak görev yapacak.