Sigortalılık oranı yüksek ülkeler doğal afet sonrası hızla toparlanıyor

Küresel sigorta ve reasürans firması AXA XL, kısa süre önce Cambridge Judge Business School’daki Center for Risk Studies (CCRS) ile birlikte sigorta ve reasüransın doğal afetlerin ardından iyileşme hızı ve kalitesi üzerindeki etkisini analiz eden bir rapor yayınladı.

“Afet İyileştirmeyi Optimize Etmek: Ekonomik Dayanıklılığın Geliştirilmesinde Sigorta Sermayesinin Rolü” başlıklı rapora göre, dünya çapında doğal afetlerden kaynaklanan yıllık ortalama kayıp 1970-1980’de 27 milyar ABD dolarından 2010-2019’da yaklaşık 200 milyar ABD dolarına sıçradı. Bu artış raporda küresel ekonomik kalkınma, nüfus artışı ve özellikle Güneydoğu Asya gibi hızlı büyüyen bölgelerde tehlikeli bölgelerdeki varlıkların artan değerine bağlanıyor.

Sigorta penetrasyonu yüksek ülkeler hızla toparlanıyor

Rapor, dünyanın dört bir yanından 100’den fazla doğal afet vaka çalışmasını analizi ile ortaya çıktı.  Rapora göre, felaketlerin o sırada ne kadar etkili yönetildiğine bağlı olarak, bir afet olayından sonra toplulukların ne kadar çabuk iyileşebildikleri arasında çarpıcı bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. En önemli bulgulardan biri ise daha yüksek sigorta penetrasyonuna sahip ülkelerin, daha düşük sigorta penetrasyonuna sahip topluluklardan çok daha hızlı toparlanabilmeleriydi.  Rapora göre, sigorta penetrasyonundaki her yüzde puanlık artış için (hayat dışı primlerin bir ülkenin GSYİH’sine bölünmesi) bir ülkenin iyileşme süresi neredeyse 12 ay azaldı.

AXA XL ve CCRS araştırmasına göre, Japonya, Avustralya, Güney Kore gibi ülkeler ve yüksek sigorta penetrasyonuna sahip Batı Avrupa’daki ülkeler, doğal bir felaketten sonra ortalama 12 aydan daha kısa bir iyileşme oranına sahipler. Bu, dört yıldan fazla ortalama iyileşme oranına sahip Bangladeş, Haiti, Nepal ve Filipinler gibi düşük sigorta penetrasyonuna sahip ülkelerden çok daha hızlıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu eğilimden biraz anormal. ABD,% 4’ün üzerinde yüksek bir sigorta penetrasyonuna sahipken, kapsamın parçalı yapısı, özellikle sel, afet müdahalesi ve zarar ölçeği, üç yıldan biraz daha uzun bir ortalama kurtarma oranıyla sonuçlandı.