Sigorta şirketi kurmada sermaye tabanı 25 milyon TL oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) 2020/9 sayılı “Sigorta Branşları için Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge yayınladı. Genelge ile yeni ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin sigorta kooperatiflerinin (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri 25 milyon TL’den az olamayacak. Ayrıca 25 milyon TL’ye ilave olarak bu şirketler ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için ayrı ayrı minimum sermaye tutarı ödemek zorunda olacaklar.
Genelgeye göre, hayat dışında toplam 18 branşta da hizmet vermek isteyecek bir şirketin toplam sermaye gereksinimi minimum 120 milyon TL olmak zorunda. Hayat branşında ise dört branşta da hizmet vermek isteyen şirketin toplam sermaye gereksinimi de 147 milyon TL’den Reasürans grubunda ise 85 milyon TL’den az olamayacak.

Söz konusu genelge 9 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

SEDDK’nın genelgesine ulaşmak için:

https://www.tsb.org.tr/images/Documents/Hukuk/Genelge%202020-9.pdf