Katılım esaslı BES şirketleri danışma komitesi oluşturacak

Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyelerinde danışma komitesi oluşturacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin 19 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, emeklilik şirketi, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyesinde danışma komitesi oluşturacak.

Danışma komitesinde asgari üç üye olacak. Üyelerin görevi azami üç yıl sürecek. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilecek. Görev süresinin bitmesi, görevin sonlandırılması, istifa gibi nedenlerle boşalan üyenin yerine en geç 2 ay içinde yenisi seçilecek. Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olması gerekecek.

Yönetmeliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201219-2.htm