Emeklilik yatırımında fon portföy değerine yüzde 35 sınırı

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK); Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişiklikler; Resmi Gazete’nin 23 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, emeklilik yatırım fonlarının yönetiminde uyulması gereken portföy sınırlamaları bölümüne yeni maddeler eklendi.

Eklenen madde ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile ipotek finansmanı kuruluşlarının; kurucusu olduğu ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler için bazı sınırlamalar uygulanmayacak. Ancak her bir varlığa yapılan yatırımın, fon portföy değerinin yüzde 35’ini aşamayacağı hükme bağlandı.

Öte yandan, fon portföyüne dahil edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin fon portföyüne dahil edilme aşamasında, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen kredi derecelendirme notunun ilk 3 kademesinde nota sahip olunması zorunlu kılındı.

Yönetmelik şu şekilde…