Uğur Gülen’in kaleminden “Küresel ekonomide sigortanın yeri”

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen,  içinde bulunduğumuz dönemde sigorta sektörünün ortaya koyduğu bu performans sektörümüzün sadece gücünü kanıtlamıyor, aynı zamanda dünyanın iyileşmesine de yardımcı olabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

Uğur Gülen, linkedin hesabından yayınladığı “Küresel ekonominin geleceğinde sigorta sektörünün daha ağırlıklı bir yeri olacak” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

2020 yılında dünya ekonomisi modern tarihin en ağır durgunluklarından birini yaşadı. İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci dalganın giderek hızlanmasıyla birlikte moraller biraz bozuk ama aşıyla ilgili olumlu gelişmelerle birlikte riskler yeniden dengelenmeye başlıyor. Bu dönemi sigorta sektörü güçlü bir performansla geçirdi ve bu performans önümüzdeki yıl ve sonrasında toparlanması beklenen global ekonomi için bir destek sunabilir. Önümüzdeki dönemi bu gözle inceleyen ilginç bir rapora rastladım.

Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden SwissRe’nin “Global Ekonomi ve Sigorta Piyasası Görünümü 2021/2022” Sigma raporu önemli veriler içeriyor.[1]

Raporda dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1 oranında daralması bekleniyor. 2021 yılında ise 4,7’lik bir büyüme tahmini var. Sonrasında uzun süreli bir ekonomik iyileşme yaşanacak.

Rapor, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olabilmesi için büyümenin daha kapsayıcı olması sürdürülebilir altyapıya, dijital ekonomiye ve insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Rapora göre sigorta sektörü pandemide iyi bir sınav verdi, bu yıl yaşanan global resesyona oldukça iyi dayandı. Hayat dışında bu yıl yüzde 1,1 büyüme beklentisi olduğunu ifade eden raporda, 2021 ve 2022’de bu alanda %3,6 büyüme beklendiği vurgulanıyor. Fiyatların yükselmesi de sektörde büyümeyi destekleyecek.

İçinde bulunduğumuz dönemde sigorta sektörünün ortaya koyduğu bu performans sektörümüzün sadece gücünü kanıtlamıyor, aynı zamanda dünyanın iyileşmesine de yardımcı olabileceğini gösteriyor. Rapor bu durumu şöyle dile getiriyor: “Dünya ekonomisinin gelecekteki şokları absorbe etme yeteneği zayıfladı. Bu konuda direnç oluşturmak hayati önem taşıyor. Yatırımcılar ve sigortacılar sürdürülebilir altyapıyı birlikte finanse ederek ekonomileri güçlendirebilir. Direnç oluşturmak sürdürülebilir bir küresel iyileşmenin anahtarı. Sigorta sektörü de dünyayı daha sürdürülebilir ve adaletli bir noktaya taşımak için finansal gücünü kullanma fırsatına sahip.”

Ben de raporun bu saptamasına gönülden katılıyorum. İçinde bulunduğumuz dönem sonrasında ülkelerin birçok noktada daha iyi ve daha sürdürülebilir olanın peşinden gideceğini düşünüyor, sigorta sektörünün de hem finansal gücü hem de bireyleri ve kurumları şoklara daha dayanıklı kılacak yeni ürün ve çözümleriyle bu yeni dünyadaki pozisyonunu en iyi şekilde alacağına inanıyorum.

 

[1] https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-07.html