Allianz iklim değişikliğiyle mücadele planını açıkladı

Alman sigorta devi Allianz, sigortalı fonlarından oluşan yatırım portföyünde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut ara hedefler ortaya koydu. Küresel sigortacı bunu ilk kez yapıyor ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü destekliyor.

Allianz tarafından yapılan açıklamaya göre, müşteri fonları portföyünde seçilen varlık sınıfları için emisyonları 2019’a kıyasla 2025 yılına kadar % 25 azaltılması hedefleniyor. Allianz, geleneksel yatırım kriterlerinin yanı sıra, tüm hisse senetleri, şirket tahvilleri ve gayrimenkul yatırımları Paris iklim anlaşmasına uygunluk açısından inceleneceğini belirtti.

Allianz, önümüzdeki beş yıl içinde faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarını 2019 seviyelerine göre % 30 azaltmayı hedefliyor. Allianz, 2023 yılına kadar ticari faaliyetlerinde tamamen yenilenebilir elektriğe bağımlı olmayı planlıyor ve tek kullanımlık plastik ve kağıt kullanımını daha da azaltacak. Allianz, sosyal angajmanında özellikle sağlık, entegrasyon ve dayanıklılık alanlarında dezavantajlı çocuklara ve gençlere yönelik desteğini artırmayı da planlıyor.

Allianz, şirketin sürdürülebilirliğe odaklanmasını güçlendirmek için Line Hestvik’i 1 Ocak’tan itibaren yeni oluşturulan sürdürülebilirlik şefi rolüne atadı. Hestvik, doğrudan yönetim kuruluna rapor verecek ve sürdürülebilirlik stratejisini tüm pazarlarda uygulamakla görevli olacak.

Yatırım yönetimi ve ESG’den sorumlu Allianz SE yönetim kurulu üyesi Dr. Günther Thallinger, “İklim ve sürdürülebilirlik unsurlarının entegre edilmesinin yatırım stratejimiz üzerinde bir etkisi olacağına inanıyoruz. Bu kararlarımız, iklimle ilgili riskleri azaltmamızı ve geleceğe yönelik iş modellerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmamızı sağlıyor.” dedi.

Açıklamada ayrıca, iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla mücadelede sektörler arası ve uluslararası ortaklıkların önemi de vurgulandı. Allianz’ın hedefleri, BM tarafından toplanan Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) ile işbirliği içinde geliştirildi. Şu anda 33 üyesi bulunan AOA, büyümeye devam etmeyi ve finans sektöründe iklim koruma standartlarını daha da geliştirmeyi planlıyor.