SAİK Başkanı Levent Korkut’un gözünden 2020…

TOBB-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, sigorta sektörünün 2020 yılını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Korkut, “Tarafların katılımıyla Hazırlık komisyonu oluşturulup, DÜRÜST, Şeffaf ve Etik bir şekilde enine boyuna gerekenler konuşulup, tartışılmalı ve ORTAK AKIL ile gereken düzenlemeler yapılmalıdır.” dedi.

Levent Korkut’un 2020 yılı değerlendirmeleri şöyle:

62 Şirketin faaliyet gösterdiği sigorta sigorta sektörü 2020 yılında oldukça verimli ve özellikle de karlılık anlamında iyi bir yılı geride bırakmıştır.

Sigorta sektörü adına son yıllarda özellikle çok olumlu adımlar atılmakta olup,

-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun teşekkülü.

-Türk Reasürans A.Ş.’nin kurulması,

-Kefalet sigortası,

-Devlet destekli alacak sigortası,

-Bina tamamlama sigortası,

gibi yapılan düzenleme ve uygulamalar olumlu olarak hissedilmeye başlanmıştır.

Sigorta sektörü KOVID-19 salgınına rağmen 2021’in üç aylık döneminde büyümesini sürdürmüştür.

Sektör 2020 yılında yaklaşık %17 civarında büyümüş, enflasyondan arındırıldığında sektör reel bir büyüme sağlamıştır. Karlılık ise özellikle teknik sonuçları olarak oldukça iyi ve tatmin edicidir.

Hayat sigortalarında artış ise memnuniyet verici seviyede olmuştur.

Oto sigortaları yeni araç ithalatındaki azalma nedeniyle oto sigortalarında artış çok fazla olmasa da, Sektör diğer branşlarda büyüme kaydetti sağlık sigortalarında ise COVID-19 etkisiyle %21 civarı büyüme görülmüştür. Yangın ve doğal afet Sigortaları ise %25 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Tabii ki bu büyümede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren deprem fiyatlarının yükselmesinin etkisi kaçınılmazdır.

Kovıd-19 Pandemi salgını nedeniyle sektör beklenmedik bir şekilde evde çalışma düzenine geçti.

Bu süreçte 2005 yılından bu yana yazılım ve sistemler ara yüzler prosesler değişmiş dijital dönüşüm ve teknolojik yatırımlar önemli bir yere geldiğinden bu değişim kovıd-19 salgını süresince sektörün uzaktan erişim ve faaliyetini sürdürmesinde en önemli etken olmuştur. Sürece de çok olumlu katkı sağlamıştır.

-Sigorta şirketleri,

-Dağıtım kanalları,

-Acenteler ve diğer aracı kurumlar,

çok çevik hareket ettiler.

-Sağlık sigortalarında salgın hastalık PANDEMİ’nin teminat dışında olmasına karşın sigorta Sektörünün bunu teminat kapsamı içine alması Sağlık sigortalarında sigortalıların sektöre güvenini arttırmış ve bunun neticesi olarak sağlık branşında ciddi bir büyüme sağlanmıştır.

-Statik IP’nin kaldırılması Home Ofis olarak çalışmada ciddi katkı sağlamış ve 7/24 kesintisiz hizmet sağlanmıştır.

-Hasar süreçlerinde aksamanın aksine eksper tedbirlerinin hızlı yapılması ödeme süreçlerini daha da kısalmış ve sigortalıların memnuniyetini sağlamıştır.

-Tahsilatlarda uygulanan esneklik esneklik ve vade uzatılmaları sigortalıların iptal taleplerinden vazgeçmelerine ve poliçelerini vade gelimlerinde yenilemelerine olumlu katkı sağlamıştır.

Sigorta Sektörünün almış olduğu bu olumlu tedbirler sürecin daha kolay ve iyi anlatılmasında etkili oldu.

-Tüm sektörlerin, bizlerde dahil bu salgın geçtikten sonra Dijital süreçlerimizi gözden geçirerek daha da ileri noktalara taşıması gerekecektir.

-İş yapış modellerimizi gözden geçirmeliyiz. Dijital ve teknolojiye yatırım yaparak biz ACENTELERİN GELENEKSEL SATIŞ TECRÜBELERİNİ ve Saha bilgilerini,7/24 sigortalılara ulaşma, ilişki ve hizmet iş gücümüzü birleştirip insan gücüyle destekleyerek HİZMET ODAKLI satış modelleri hayata geçirmeliyiz.

Kuşkusuz sektör penatrasyonu o taktirde uzun,kalıcı ve sonuçları müsbet ve sürdürülebilir olur.

Sadece internetten poliçe satmak ve SATIŞ ODAKLI YAKLAŞIMLAR hizmette beklentilere cevap veremeyeceğinden sigortalılar nezdinde gerekli GÜVENİ TESİS ETMEK mümkün olmayacaktır.

-İnsanların korku, kuşku ve yasal gerekçelerle evlerinden dışarı çıkmaması yani izoleli bir yaşam sürmesi,

-Emtea’nın dolaşımı, arzı, talebin azalması veya ertelenmesi,

-Alım satımlarda tahsilat sorunu,

-Yeni müşterilerin yok denecek kadar azalması,

-Yatırımların azalması, düşmesi.

-Salgın süresinin belirsiz olması,

Biz Acenteleri ve sektörü tabii ki olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca, böyle bir süreçte 9 Mayıs 2020 tarihinde Sektörün en büyük iki unsurundan biri olan biz Acentelerin hiçbir bilgisi ve görüşü alınmadan çıkarılan “MESAFELİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ” ise, biz Acenteleri ciddi şekilde tedirgin etmiş ve adeta gelecekle ilgili kaygılandırmıştır.

Zira, sigorta Sektörünün bu güne gelmesinde gece, gündüz 7/24 fedakarca hizmet sunan, sektörün üretiminin yaklaşık %65 ni üreten biz Acentelerin sektöre katkısı kuşkusuzdur.

Ancak, söz konusu yönetmelik 5684 sayılı sigortacılık yasasında düzenlenen aracılık konusunda yetkilendirilen Sigorta ACENTESİ dışında kişi ve kuruluşlara yetki verilerek sigortacılık konusunu bilmeyen sadece KAR odaklı kişi ve kuruşların yolunu açar.

Sadece satış odaklı sektöre giren kişilerin sektörümüze ne tür büyük zarar verdikleri geçmiş yıllardan halen hafızalarımızdadır.

Bunun sonucu tüketicinin sarsılan güvenini tesis etmek ise çok uzun süreçler almaktadır.

Bu taslak sektörümüzü sadece kar odaklı bir satış platformu olarak gören “HİZMET SUNUCUSU” diye tanımlanan kişilerin ve kuruluşların satış odaklı olarak bu düşünceyle akın ederek sektöre giriş yapacağı ve sonuç olarak ta tüketici güvenini sarsacağı kesindir.

Artık sektör olarak SATIŞ ODAKLI anlayış şeklini HİZMET ODAKLI anlayış şeklinde değiştirmek zorundayız.

5684 sayılı sigortacılık kanunu ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet gösteren Acenteler ve kuruluşlar internet sayfaları ve mobil uygulamalar ile zati tüketicilere ulaşıyorken yetkisiz kişi ve kuruluşlara izin verilmemeli.

Mesafeli sigorta satışı, mevcut dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesi yerine Acentelerin bu satış yöntemi ile güçlendirilmesi üzerinde çalışılmalı, kolaylaştırılmalı ve acente bu konuda eğitilmeli ve teşvik edilmeli. Aksi, palyatif ve sürdürülebilir olmaz ve olmayacaktır.

HİZMET SAĞLAYICI diye tanımlanan kişi ve kuruluşlar sektöre sadece KAR amaçlı girer ve sonuç tüketicinin hizmet kusuru, hasar Hizmeti alımında yaşadığı ve yaşayacağı sorunlar neticesinde sektöre güvenini sarsacaktır.

TOBB-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak bu husustaki görüşlerimizi Bakan, Bakan Yardımcısı nezdinde dile getirdik.

Şu aşamada ise SEDDK yetkilileri ile Yönetmelik Taslağı üzerinde çalışmakta ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktayız. Dileğimiz tarafların birlikte kazanacağı ama en önemlisi sektörün sigortalı güvenini tesis ederek sürdürülebilir penatrasyonu sağlamasıdır.

SEDDK Başkanımız Sn. Türker Gürsoy’un Nisan ayında basına verdiği demeçte, “Sektör, Trafik Sigortası Odaklı Olmaktan Çıkmalı” Bu branşta doğrudan tazmin yöntemi, sürücü riski temelli poliçelendirme gibi, sistemi daha ileriye taşıyacak konularda çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Ayrıca, “Aracılık Sistemini Günümüz Koşullarına Göre Geliştirmeliyiz”

“Aracılık sistemini günümüz koşullarına göre en uygun şekilde geliştirmek için tartışmak ve konuşmak üzere tüm paydaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Sistemi geliştirecek modelleri tüm yönleriyle değerlendirerek, oluşacak ortak bir paydada gerekli adımları kararlılıkla atmayı planlıyoruz.” dedi.

SEDDK Başkanımızın bu görüşlerini çok değerli bulmakla birlikte hazır yeri gelmişken MESAFELİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI dışında, sektörel kalkınma için önemli gördüğüm diğer hususlarda da görüş vermek isterim;

-DOĞRUDAN TAZMİN SİSTEMİ

Bu uygulama 2017 yılından bu yana konuşulmakla birlikte halen uygulamaya konmamış olup, behemehal öncelikli olarak uygulamaya alınması gerekir.

Zira, teknik karlılık doğru fiyat ile mümkündür.

Tüketicinin “FİYAT ÖNCELİĞİNİ” hep birlikte el birliği ile “HİZMET ODAKLI” önceliğe döndürmek zorundayız. Aksi, fiyatı düşürüp üretimde öne geçme alışkanlığımız aynı şekilde devam eder.

Hasar oluştuğunda ise maliyeti düşürmenin yol ve yöntemlerini uygulamak ise müşteri memnuniyetsizliğini ve dolayısıyla tüketici güveninin sarsılmasına neden olmaktadır.

-RİSTURN

Bu hususta çok önemli olup sektörde yapılmakta olan HAKSIZ REKABETİN önüne geçecek ve sigortalı komisyon, fiyat indiren aracı yerine, hizmeti alabileceği doğru aracıyı tercih edecektir.

Sigorta şirketleri ise kendinin tüm dağıtım kanallarına aynı fiyatı verecektir.

-DEVİR ZEYLİ

Trafik sigortalarındaki aracın satılması neticesi poliçe iptalleri ise hem operasyonel yük ve hem de satış yaparak işlemini tamamlamış olan acenteye komisyonu iade etmek gibi mağduriyet yaratması nedeniyle öncelerde olduğu gibi DEVİR ZEYLİ ile pratik olarak çözümü sektöre her konuda katkı sağlayacaktır.

-Tapu daireleri, Doğal gaz ,enerji ve su abone merkezleri ve benzeri sözleşme yapılan kamusal alanlarda ve internet üzerinden yapılan poliçelerin tamamına yakını eksik poliçe olarak tanzim edilmektedir.

En son yaşanan Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinin üzerinden bir yıl gibi bir süreç geçmesine rağmen halen ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

İlgili bölgelerde yaptığım ziyaret ve katıldığım televizyon programlarında depremzedeler de, poliçe sahiplerinde ciddi mağduriyetler yaşanmakta ve sektöre karşı ciddi bir güven azalması söz konusudur.

Acilen hep birlikte ilgili Bakanlık ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunularak binaların doğru Metre karelerinin SBM ile EGM Bilgi akışı benzeri bir yöntemle otomatik olarak alınması ve poliçelerin eksik teminatlı tanzim edilmesinin önüne geçmeliyiz.

Şubat 2021 de yapılan TSB’nin düzenlediği TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi adına katılım sağladığım “DAĞITIM KANALLARI PANELİNDE” Panelist olarak yaptığım konuşmamda bahsettiğim üzere,

Tüm paydaşlar olarak, SEDDK BAŞKANLIĞINDA, mutlak surette,

-Sigorta Şirketleri Yönetmeliği,

-Sigorta Acenteleri Yönetmeliği,

-Sigorta Brokerleri Yönetmeliği,

-Banka, Finans kurumları ve Özel kanunla kurulmuş kuruluşlar Yönetmeliği,

Tarafların katılımıyla Hazırlık komisyonu oluşturulup, DÜRÜST, Şeffaf ve Etik bir şekilde enine boyuna gerekenler konuşulup, tartışılmalı ve ORTAK AKIL ile gereken düzenlemeler yapılmalıdır.

İş yapış ve yetkilerin sınırları çizilmeli KİM, KİMİN Temsilcisi ve Vekili belirlenmelidir.

HEP BİRLİKTE İŞ YAPMA VE DAVRANIŞ REFLEKSLERİMİZİ geliştirmek zorundayız.

BAZI KİŞİ VE KURUMLARIN DEĞİL, BİRLİKTE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALICI OLARAK PENETRASYONUNU YÜKSELTMELİYİZ.

Buda öncelikli olarak SİGORTALININ SEKTÖRE OLAN GÜVENİNİ ARTTIRMAKLA, HİZMET ODAKLI ANLAYIŞLA MÜMKÜN OLABİLİR.

Küresel bir sorun olan COVID-19 salgınının bir an önce çaresinin bulunması ve bitmesi, hep birlikte sağlıkla güzel günlere kavuşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.