Sigorta pazarı 2025’te 7.5 trilyon dolara ulaşacak

Strateji, danışmanlık, dijital, teknoloji ve operasyon hizmetleri sunan küresel yönetim danışmanlığı ve profesyonel hizmetler şirketi Accenture PLC, sigorta endüstrisinin manzarasının 2025 yılına kadar nasıl değişebileceğini inceleyen yeni bir rapor yayınladı. “Sigortacılık gelirlerini görünümü: 2025 – “Dayanıklılık için inovasyon” başlıklı rapora göre bulunduğumuz koşulların kasvetli seyrinin iyileşeceği sonucuna varılıyor.

Raporda toplam prim üretiminde % 23’lük bir artışla 2020’de 6,1 trilyon dolardan 2025’te 7,5 trilyon dolara çıkılacağı öngörülüyor. Ayrıca, daha önce Swiss Re tarafından da belirtildiği gibi, Çin gibi Asya Pasifik pazarları endüstrinin küresel liderleri olacak.

Raporda, “Bu, genel olarak sektör için iyi bir haber olsa da, büyüme doğrusal değil. Mevcut ve yeni rakiplere karşı zemin kazanmak, inovasyon ve senaryo planlaması gerektirecek” denildi.

Accenture, önümüzdeki beş yıldaki 1,4 trilyon dolarlık büyümenin dağıtımını ise şöyle sıraladı:

-Yeni ürün ve hizmet tekliflerinden kaynaklanacak 200 milyar dolar
-Ürün inovasyonundan 140 milyar dolar
-Dijital kanallardan 140 milyar dolar

Accenture, bu nedenle, sigortanın ilerlemesine yönelik üçlü strateji için yeni ürünler, hizmetler ve yeni gelir akışlarına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Böyle bir planın sadece büyümeyi sağlamak için değil, aynı zamanda mevcut müşterileri elde tutmak için de önemli olacağına dikkat çekilen raporda, Çin’deki tüketicilerin % 20’sinin önümüzdeki 12 ay içinde sigortacı değiştirmeyi planladığı ve bunun bölgenin büyümesini önemli ölçüde etkileyeceğine vurgu yapıldı.

Raporda, sigortacıların nesiller arasındaki çekiciliğini dengelemesi gerektiğine de işaret edilirken, Y kuşağının genellikle insurtech’ler tarafından sunulan dijital deneyime ilgi duyduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Geleneksel ürünlerden kazanılan gelirler yerini yavaş yavaş değişen dünyamızın değişen taleplerini yansıtan inovasyon odaklı ürün gelirlerine bırakırken, sigortacıların işlerini değiştirmek için hemen harekete geçmeleri gerekiyor.

Rapora ulaşmak için:  here